Etlejate konkurss Kärla koolis

Etlejate konkurss 2016 GRAND PRIX Kelly Grahv. LAIDI LINDAU

Etlejate konkurss 2016 GRAND PRIX Kelly Grahv.
LAIDI LINDAU

Ühel kaunil sügisesel neljapäeva pärastlõunal oli Kärla põhikool tulvil luulehõngu. Toimus juba traditsiooniks saanud luulekonkurss, millest võttis osa kogu koolipere.

Eelnevate nädalate jooksul oli iga õpilane valinud talle sobiva luuletuse ja finaali pääsejad selgusid eelvoorude kaudu. Häid lugejaid oli palju ja valikuid teha raske.

Finaalis osales pea nelikümmend last 1.–9. klassini. Mahedas küünlavalguses säras iga laps oma luuletust ette kandes. Võib vaid aimata, kui palju oli närveerimist enne rahva ette astumist.

Vahepaladeks laste esinemisele esitasid kolm õpetajat enda valitud luulet. Õpetaja Külli Luup esitas Shakespeare´i soneti nr 75. Doris Kareva luuletus “Et olla daam, ma kannan kõrgeid kingi” Laidi Lindau esituses kutsus rahva seas esile mõnusaid naerupahvakuid. Sotsiaalpedagoogi ja allakirjutanu Piia Prei jaoks oli lavale astumine ärevust tekitav, kuna esitasin omakirjutatud luuletusi esmakordselt avalikkuse ees.

Žürii (Kaie Niit, Rita Tiirik ja Piia Prei) ülesanne oli pärast ürituse lõppu väga raske, kuna häid esitusi oli tõesti palju ja võitjaid välja selgitada pea võimatu.

Aga hakkama tuli saada ja seega osutusid tänavuse konkursi võitjateks: 1.–3. kl Eliise Kirs, 4.–6. kl Annika Kuuskor ja 7.–9. kl Karis Kivi. Grand prix´ vääriliseks tunnistati Kelly Grahv. Suurim tänu õpetaja Ene Heinmaale, kes oli ürituse õnnestumiseks teinud ära suure töö.

Lõpetan Anna Haava luuleridadega:

Luule see ei tule tuulest
ega kuku käisest ka…
Ära sunni, ära keela –
kõik see oleks asjata
.

Luule, see on leekiv tõde,
veri sinu südamest,
seda pead sa ilmutama,
hoolimata enesest.

Piia Prei

Print Friendly, PDF & Email