Saaremaa ühisgümnaasium sai mates 3x 100 punkti

EKSAM KG-s: Abituriendid kirjandit kirjutamas tänavu aprillis. MAANUS MASING

EKSAM KG-s: Abituriendid kirjandit kirjutamas tänavu aprillis.
MAANUS MASING

Tänavuste riigieksamitulemuste puhul on Saare maakonna keskmine punktisaak üle keskmise eesti ja inglise keeles, alla keskmise aga matemaatikas.

SA Innove eile avaldatud statistika järgi oli statsionaarses õppes matemaatika kitsa kursuse valinud 49 saarlase aritmeetiline keskmine tulemus 43,6 punkti. Selle näitaja poolest jagab Saaremaa 15 maakonna seas 7.–9. kohta. Eesti keskmine tulemus oli 46,1. Kõrgeim oli see Pärnu maakonnal – 56,3, madalaim aga Hiiu maakonnal – 27,2.

Saaremaa ühisgümnaasiumis oli keskmine punktisumma 58,1, Orissaare gümnaasiumis 48 ja Kuressaare gümnaasiumis 39,5.

Vähim saarlaste saadud punktide arv oli 9 (KG), suurim 83 (SÜG).

Mittestatsionaarses õppes oli saarlaste ehk Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi õppurite keskmine eksamitulemus 38 ehk tublisti üle Eesti keskmise näitaja (26,3). Saarlasi edestasid vaid Tartumaa õppurid, kelle keskmine eksamitulemus oli 38,4 punkti.

Kui nn laias matemaatikas oli Eesti keskmine eksamitulemus 57,9 punkti, siis Saare maakonnas selle kasuks otsustanud 103 abituriendi aritmeetiline keskmine oli 56,6 punkti. See annab saarlastele maakondade edetabelis 9. koha.

SÜG-i abiturientide keskmine eksamitulemus oli 61,4 punkti, KG-l 50,1.

Saarlaste väikseim punktide arv oli 16, suurim aga maksimaalne võimalik ehk 100. Mõlemad tulemused sai kirja SÜG. 100 punkti saavutas koguni kolm noort, kõik nad lõpetasid medaliga.

Mittestatsionaarse õppe puhul oli KTG keskmine punktisumma 54 Eesti parim. Maakondade keskmine oli 33,7.

Eesti keele eksamil oli maakondade keskmine tulemus 65,4 punkti. Saaremaa 152 gümnasisti keskmine tulemus oli aga 68,2. Saarlasi edestasid napilt tartlased 68,9 punktiga.

SÜGi- 60 noore keskmine tulemus oli 72,7, Orissaare gümnaasiumi üheksal õpilasel 69,6 ja KG 79 lõpetajal 64,4 punkti.

Saarlaste väikseim punktisumma oli 36 (SÜG), suurim 95 (KG).

Mittestatsionaarses õppes oli Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi punktisaak samuti üle Eesti keskmise – vastavalt 58,3 ja 52,6 punkti.

Inglise keele puhul ületasid 158 eksaminandist 10,1% küll 1-pallise lävendi, ent taset ei saavutanud. See näitaja on Eesti väikseim. Kogu riigi keskmine oli 19,8%, Ida-Virumaal koguni 44%.

B1 taseme saavutas 38% Saaremaa gümnasistidest (Eesti keskmine 32,5%), B2 sai 51,3%, (Eesti keskmine 40,2%) C1 null protsenti (Eesti keskmine 5,1%) ja C2 0,6% (Eesti keskmine 2,5%).

KG-s saavutas B1 taseme 41,9% noortest, B2 sai 44,2%. 14% õpilastest taset ei saanud.

SÜGi noorte puhul olid vastavad näitajad 33,3%, 61,7% ja 3,3%. Tasemel C2 oli aga 1,7% koolilõpetajaist.

Orissaare gümnaasiumi üheksast eksaminandist on B1 tase 22,2 protsendil. B2 taseme sai 55,6% abiturientidest. 22,2 protsendil jäi tase saavutamata.

Mittestatsionaarses õppes ei saavutanud keeleoskuse taset 50% KTG 30 eksaminandist. Taseme B1 sai 30% KTG õpilastest, B2 taseme aga 20%. Need näitajad sarnanevad Eesti keskmistele.

Kui koolis tegi eksamit vähem kui viis õpilast, siis nende kohta Innove eraldi andmeid ei avaldanud. Nii ei ole ühegi eksami puhul välja toodud Leisi keskkooli tulemusi.

 

Print Friendly, PDF & Email