Restaureerimistoetust taotlesid ka saarlased

Muinsuskaitseametile esitati Saaremaalt restaureerimistoetuse saamiseks 24 taotlust kokku summas 283 331,20 eurot. Valdav osa taotlustest esitati seoses katusetöödega.

Taotluste esitamine 2017. aasta eelarvesse lõppes 30. septembril. Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna nõuniku Karin Merilo sõnul esitati 191 taotlust kogusummas 2 788 568,81 eurot. Kõik taotlused saavad hinnatud 15. detsembriks, mil moodustub esialgne pingerida. Muinsuskaitseameti eelarve kinnitab kultuuriminister aga detsembri lõpuks. Seejärel pannakse paika toetusteks eraldatavad summad ning hiljemalt veebruari alguseks selgub, millised mälestised järgmisel aastal muinsuskaitseametilt toetust saavad.

2016. aasta eelarvest eraldati Muhu pastoraadi peahoone katusekandmiku restaureerimise jätkutöödeks 15 800 eurot, Pidula mõisa vesiveski avarii-remonttöödeks 8800 eurot, Sõmera klubihoone katuse restaureerimise I etapiks 7500 eurot, Tõlluste mõisa aida rookatuse remontimiseks 600 eurot, Tõlluste mõisa aednikumaja rookatuse remontimiseks 660 eurot ja Kabeli talu pukktuuliku remonttöödeks 1000 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email