KIK jagab taas toetust looduskaitse projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja looduskaitseliste tegevuste toetamiseks teise taotlusvooru struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014–2020, jagades toetust projektidele, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi.

Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist. Minimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85 protsenti abikõlblikest kuludest.

 

Print Friendly, PDF & Email