Valjala vald vajab uut toimekat majandusjuhti (4)

HEAKORD ON TÄHTIS: Aare Martinsoni sõnul ei ole majandusjuhi töö vaid tubane amet.  TAMBET ALLIK

HEAKORD ON TÄHTIS: Aare Martinsoni sõnul ei ole majandusjuhi töö vaid tubane amet.
TAMBET ALLIK

Valjala vallavalitsus otsib tegusat majandusjuhti, kes ei pelga ka ise käiseid üles käärida.

Vallavanem Aare Martinsoni sõnul on uut majandusjuhti tarvis Jüri Ränga asemele, kes linnamehena on otsinud endale töökoha kodule lähemal, Lääne-Saare vallas.

Majandusjuht ei ole inimene, kes ainult kontoris laua taga istub, registreid ja tabeleid täidab. “Arvutitööd on ka, aga mitte ainult,” lausus Martinson. “Väljas tegutsemist jätkub – näiteks on teinekord vaja trell kätte võtta ja minna koolimaja ukselukku parandama.”

Jäätmed, heakord ja teehooldus

Majandusjuhi kohustuste hulka kuulub valla jäätmehoolduse, heakorra, teehoolduse ja tehniliste majandusküsimuste korraldamine. “Tema ülesanne on prügimajanduse lepingute sõlmimine ja jälgimine, et asjad selles valdkonnas toimiksid,” tähendas Martinson.

Kuna valla territooriumil leidub ka nn ühiskondlikke prügikaste, tuleb vastutada nendegi tühjendamise eest.

Majandusjuht koordineerib teede ja tänavate hooldust ja remonti, samuti talviseid teehooldustöid, seistes hea selle eest, et talvel oleksid teed lumest puhtaks lükatud. “Praegu käib lumelükkamislepingute uuendamine,” märkis Martinson, lisades, et see, kes kus piirkonnas teid puhtana hoiab, on aastatega välja kujunenud.

“Majandusjuhi asi on ka uute avalikult kasutatavate teede lepingute sõlmimine,” rääkis vallavanem. “Järgmise aasta alguses hakkab pihta teede inventeerimine, selle käigus tuleb üle vaadata, millises seisukorras valla teed on.”

Kuna Valjala vallal on hulk allasutusi – raamatukogud, rahvamaja, kool, lasteaed ja päevakeskus, peab majandusjuht tagama, et nende töö – mis puudutab majandusvaldkonda – tõrgeteta toimiks. “Kui allasutuste juhid majandusjuhile muresid kurdavad, on tema see, kes neid lahendab,” lausus Martinson. Nii tuleb vajadusel ka pisemaid remonte teha, suuremad tööd aga tellida. Majandusjuhi kohustuste hulka kuulub ka kalmistu haldamine. “Meil on Valjalas üks kalmistu, kus tuleb koos kalmistuvahiga hoolitseda selle eest, et kevadel oleks seal liiv olemas, sügisel lehed koristatud, talvel teed kalmistuväravani lahti lükatud,” loetles vallavanem.

Seesama kalmistuvaht on majandusjuhi abiline, täites oma ametinimetusele vaatamata vallas muidki ülesandeid. Muidugi on majandusjuhi töö vallaelanike teenindamine ja nõustamine oma alal. “Samuti saab ta kaasa rääkida valla eelarve koostamisel, tema valdkonnas vajalike investeeringute osas,” lisas Martinson.

Mida Valjala vallavalitsus uuele töötajale pakub? Täistööajaga ametit ja palka, mis lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Missugune inimene on aga sellele töökohale oodatud? “Kohusetundlik ja hea suhtleja,” ütles Martinson.

Varasem kogemus on kasuks

Samuti on sel alal oluline hea arvutioskus ja B-kategooria juhiluba. Kasuks tuleb varasem töökogemus omavalitsuses. Hea, kui tulevasel majandusjuhil oleks tehniline eriharidus.

“Kui on aga tubli ja kogemustega inimene, siis me erihariduse olemasolule rõhku ei pane,” märkis Martinson.

Neil, kes leiavad pakutava töökoha endale sobivat, on kandideerimiseks vaja esitada CV, motivatsioonikiri ja avaldus. “Võib-olla on valjusid naisi ka, aga eks see kipu olema rohkem meesterahva töökoht,” nentis Martinson.

Ja mis saab majandusjuhi ametist pärast valdade ühendamist? “On valdkondi, mis ei kao kuhugi, ükskõik, kui suur see vald on,” ütles Aare Martinson. “Kuna inimesed vajavad kohapeal teenuseid, siis küllap säilib ka majandusjuhi töökoht. Kõik, mis puudutab majandusjuhi ülesandeid, jääb ju alles: koolid, lasteaiad, rahvamajad ja hooldekodud. Teed vajavad remonti, prügimajandus korraldamist. Ilma kohapealse majandusmeheta hakkama ei saa.”

Print Friendly, PDF & Email