Ümberkorraldused kolledži õppemahtu ei muuda

MUUTUSTE TUULES: Anne Keerberg rõhutas, et õppekavade vähendamine ei ole seotud struktuurireformiga ega sõltu kolledži kuulumisest mereakadeemiasse. Anne Keerberg tänavu kevadel Kuressaare kultuurikeskuses töömessil. IRINA MÄGI

MUUTUSTE TUULES: Anne Keerberg rõhutas, et õppekavade vähendamine ei ole seotud struktuurireformiga ega sõltu kolledži kuulumisest mereakadeemiasse. Anne Keerberg tänavu kevadel Kuressaare kultuurikeskuses töömessil.
IRINA MÄGI

Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ) toimuvate ümberkorralduste käigus saab TTÜ Kuressaare kolledžist ühine struktuuriüksus Eesti mereakadeemiaga. Saaremaal toimuv õppe- ja arendustegevus jätkub siiski senises mahus.

Ülikooli kaheksa teaduskonna asemel jääb neli ning kõik 12 asutuse staatuses olnud struktuuriüksust (teadusinstituudid, kolledžid jm) koondatakse suurematesse struktuuridesse.

Virumaa ja Tartu kolledž viiakse inseneriteaduskonna struktuuri ja võrdsustatakse seal instituudi tasemel üksustega, IT-kolledž ühineb TTÜ-ga ja hakkab kuuluma infotehnoloogia teaduskonda, teaduskonnasiseste instituutide tasandile viiakse ka senised suured teadusinstituudid (nt küberneetika-, geoloogia- ja meresüsteemide instituut).

Eesti mereakadeemia, mis on praegu asutusena samaväärne kolledžitega, jääb nelja teaduskonna kõrvale viiendaks teaduskondadega võrdsustatud struktuuriüksuseks ning sellega ühendatakse ka Kuressaare kolledž. Uus struktuur hakkab kehtima 1. jaanuarist 2017.

“Ühendamist ettevalmistav komisjon praegu alles töötab, seepärast ei saa rääkida lõplikust skeemist, kuid arvestades mereakadeemia praegust struktuuri, asetub kolledži tegevus sellesse ilmselt kahe üksusena, õppetööd korraldava keskuse ja väikelaevaehituse kompetentsikeskusena,” rääkis Kuressaare kolledži direktor Anne Keerberg.

Ta kinnitas, et kolledži tegevus jätkub samas mahus, kuigi esialgu kõlas ettepanekuid õppeosa vähendamiseks. “Omalt poolt oleme korduvalt teinud ettepanekuid õppeosa suurendamiseks merenduse valdkonnas, praegu mereakadeemia sellist valmisolekut ei ole näidanud. Aga jätkame survestamist, nii palju kui võimalik,” lisas ta.

Küll on kogu ülikoolis toimunud õppekavade konsolideerimise protsess, st neid muudetakse laiapõhjalisemaks ja interdistsiplinaarsemaks ning vähendatakse õppekavade arvu.  “Jätkame järgmisel sügisel vastuvõttu kolme kava asemel kahele, milles on neli peaeriala, vastuvõtuarv jääb samaks,” ütles Keerberg.

Järgmisel aastal toimub vastuvõtt meretehnika ja väikelaevaehituse (peaerialad mere-elektroonika ja väikelaevaehitus) ning ettevõtluse ja elamusmajanduse (peaerialad väikeettevõtlus ja teenuste juhtimine) õppekavale.

Print Friendly, PDF & Email