Töötute arv ligineb Saaremaal taas viiesajale (10)

Septembri lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 26 245 inimest ehk 4,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Saare maakonnas oli samal ajal 470 töötut. Kuu aega varem oli see näitaja Saaremaal 446.

Kuressaares oli läinud kuu lõpuks arvele võetud 183 töötut ja Lääne-Saare vallas 118. Orissaares oli samal ajal 28 töötut, Leisis 23, Pihtlas ja Salmel võrdselt 20, Valjalas 19, Laimjalas 15, Muhus 14 ja Kihelkonnal 10. Igal pool mujal on registreeritud töötute arv alla kümne. Pöide vallas oli töötuid 9, Torgus 5 ning Mustjalas ja Ruhnus võrdselt kolm.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid septembri lõpus lihttöölised (21%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Septembris sai töötukassa abiga üle Eesti tööle või alustas ettevõtlusega 3240 inimest, sealhulgas 434 vähenenud töövõimega inimest.

Vähenenud töövõimega inimeste teenuste osas käis tööalasel rehabilitatsioonil 622 inimest, kogemusnõustamisel kolm inimest, kaitstud töö teenust osutati 62 inimesele ja töölesõidutoetust sai 18 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel . Töötukassa maksis töötuskindlustushüvitist 10 456 inimesele. Keskmine hüvitis oli 431 eurot. Ligi 137 euro suurust töötutoetust sai 6727 inimest. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 377-le ja puuduv töövõime 157 inimesele. Töövõimetoetust maksti 785 inimesele kogusummas 136 000 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email