KG algklassid saavad edaspidi e-kooli tunnistuse (1)

Kuressaare gümnaasiumi 1.–3. klasside hindamissüsteem on tekitanud lapsevanemates mõningaid küsimusi, mistõttu Saarte Hääl uuris, kuidas maakonna suurima kooli praegune hindamissüsteem välja näeb.

anu-saabasKuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Saabas ütles, et sõnalisi kirjalikke hinnanguid on KG-s 1. kooliastmes rakendatud kolm aastat ja nüüd on käsil neljas õppeaasta selle süsteemiga. Ta lisas, et igapäevaste sõnaliste hinnangute andmisel on klassiõpetaja vaba ja valib oma hinnangute pikkuse ja konkreetsuse ise. Saavutatavad õpioskused on kirjas iga klassi, iga aineõpetaja ainekaardil ning sellest lähtuvalt õpetaja õpetab ja kontrollib, lisas Saabas. Ainekaardid on kättesaadavad kõigile õpilastele ja nende vanematele ning nende aluseks on riiklikud ainekavad.

Uuenduseks on aga üleminek e-kooli sõnaliste hinnangutega tunnistusele. Esimest korda saavad 1. kooliastme õpilased uutmoodi tunnistuse detsembri teises pooles. Õppealajuhataja sõnul on niisugune tunnistus praegu veel õpetajate ühistööna koostamisel. Saabase kinnitusel on uuenev tunnistusvorm palju konkreetsem ja personaalsem kui kolmel eelneval aastal koostatud klassitunnistus.

E-kooli klassitunnistusele minnakse üle mitmel põhjusel. Esiteks nõudis KG senine oma klassitunnistus õpetajatelt kahekordset tööd iga veerandi lõppedes – eraldi tuli täita nii tunnistust kui ka e-kooli. “E-kooli tunnistuse täidab õpetaja aga oma ainepäevikus ja tunnistus on vaadeldav ka aastate möödudes,” selgitas Anu Saabas. Teiseks anti eelnevatel aastatel ühine hinnang kõigile osaoskustele. Uue tunnistuse puhul peaks aga iga osaoskus saama eraldi hinnatud. Näitlikult tähendab see seda, et matemaatika puhul oleks eraldi kirjas, kas õpilane on omandanud liitmise, lahutamise, tekstülesannete lahendamise oskuse või mitte või tuleks veel harjutada vms. Kolmanda põhjusena tõi Saabas välja ülemineku väljundipõhisele õppekavale, kus õpetatakse ja hinnatakse osaoskusi.

Õppealajuhataja märkis, et koolid, kel on kogemusi, on seni rahul olnud. Ta lisas: “Õpilase ja lapsevanema jaoks ei ole ülekooliliselt muudatusi toimunud.”

 

Print Friendly, PDF & Email