Enamik vilistlasi hakkas tudengiks                

Kolmveerand kevadel Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud noortest astus kõrgkooli.

Kokku 60 värskest vilistlasest läks edasi kõrgkooli 44 ehk 73%.

“See näitaja on aastate lõikes kõikunud,” ütles statistika koostanud psühholoog ja õpetaja Mia Rand. Tema andmeil läks üle-eelmisel aastal lõpetanuist kõrgkooli 83%, mullu aga 69–70%.

“Kunagi olid ajad, mil see protsent oli tublisti üle kaheksakümne,” rääkis Rand. “Praegu on noortel aga võimalusi rohkem, aina enam on neid, kes võtavad vaheaasta ja lähevad rändama, ennast otsima. Praegu ei ole nii, et kõik tahavad, nui neljaks, kohe edasi õppima minna.”

Kõige suurem oli kõrgharidust omandama läinute osakaal reaalkallakuga 12.c klassis, 81%.

Ametikooli astus viis tänavust SÜG-i vilistlast, sama palju läks aega teenima. Kolm noort läks tööle ja kolm on välismaal.

SÜG-i tänavusi vilistlasi õpib 15 kõrgkoolis. Kõige popim oli Tallinna tehnikaülikool, mille valis 12 saarlast. Tartu ülikooli kasuks otsustas 11 noort ja Tallinna ülikooli läks seitse.

Kevadel põhikooli lõpetanuist läks oma kooli kümnendasse klassi edasi 74% ehk
47-st 35.

Kuressaare gümnaasiumis jätkas õpinguid kuus noort, ametikoolis viis.

 

Print Friendly, PDF & Email