Pöide vald tahaks Kübassaarde muuseumi rajada

Kübassaare majaka kõrval asuvasse vanasse tehnohoonesse plaanib Pöide vald teha interaktiivse füüsika- ja tehnikaalase muuseumi, mis on mõeldud eelkõige noortele ja peredele.

Pöide vallavalitsuse hinnangul on maja kasutuselevõtt oluline piirkonna arenguks, kuna see mitmekesistaks kohapeal elavatele inimestele pakutavaid teenuseid ja arendaks turismi piirkonnas. Majas oleks võimalik läbi viia erinevaid seminare-koosolekuid ja teaduspäevi. Hoone asub Kahtla-Kübassaare hoiualal ning seega oleks võimalik hoonet osaliselt kasutada ka piirkonna loodusväärtuste tutvustamiseks.

Praegu kuulub hoone koos maaga veeteede ametile, vald küsib seda munitsipaalomandisse. Vald kavatseb vana tehnohoone kordategemiseks taotleda toetust Interreg-programmist. Investeeringu maksumus oleks 22 500 eurot, millest omafinantseeringu 3375 eurot tagaks vallavalitsus.

 

Print Friendly, PDF & Email