Saarlased osalevad korteriühistute juhtide koolitusel (3)

Korteriühistute liit viib läbi kursused, mille tulemusena saavad osalejad taotleda korteriühistujuhi 4. taseme kutset. Koolitusel osaleb kümme saarlast.

Praegu pole Saaremaal ühtegi kutsetunnistusega korteriühistujuhti. Eesti korteriühistute liidu (EKÜL) Saaremaa esindaja Evi Ustel-Hallimäe selgitas, et kutsetunnistus muutub eeskätt oluliseks 2018. aastal kehtima hakkava uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse taustal. Nimelt muutuvad siis kõik korterelamud automaatselt ühistuteks.

“Kui uus seadus jõustub, siis olemasolevatelt juhtidelt kutsetunnistust ei nõuta, aga nendel, kes tulevad n-ö väljastpoolt, peab see olemas olema,” lisas Ustel-Hallimäe, et olgu ühistu juht haldusfirma või keegi teine väljastpoolt konkreetset kortermaja, peab ta omama vastavat pädevust. Tema sõnul on Tallinnas ja ka näiteks Pärnus üpris levinud, et üks isik juhib mitut ühistut. “See on nagu elukutse,” märkis ta.

Niisugune vajadus tuleneb üldiselt asjaolust, et nii mõneski korterelamus ei leidu kedagi, kes sooviks ühistut juhtida.

Ustel-Hallimäe sõnul võib Saaremaal korteriühistuid olla hinnanguliselt 100–200, neist 50 on EKÜL-i liikmed. Koolitust toetab 1000 euroga linnavalitsus.

 

Print Friendly, PDF & Email