LUGEJA KÜSIB

Kuulsin, et meie naaberkülas asuvas puidufirmas käis tööinspektsioonist ametnik, kes andis head nõu ja ettekirjutusi ei teinud. Kas see on tõsi, et ettevõttesse on võimalik kutsuda tööinspektor, kes ei tee ettekirjutust ega trahvi?

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Ettevõttesse võite kutsuda nõu andma töökeskkonna konsultandi. Oleme tööinspektsioonis juba aastaid teinud lisaks järelevalvele ka teavitustööd. Kui varem korraldasime koolitusi ja infohommikuid ning andsime välja juhiseid ja brošüüre, siis eelmisest aastast lisandus ka personaalsem, ühe ettevõtte konsulteerimine.

Konsulteerime sagedasti just väiksemaid ettevõtteid. Neis pole tavaliselt tööl inimest, kelle põhitegevus oleks tegeleda töötervishoiu ja tööohutusega ning nii jääb napiks teadmisi ja kogemusi heast töökeskkonnast.

Kui ettevõte on juba mitu aastat töötanud, võidakse ka oma töökeskkonnaga niivõrd ära harjuda, et probleeme ei panda enam tähelegi. Siis on hea, kui keegi tuleb ja vaatab töökohad uue pilguga üle. Konsultandi võivad nõustama kutsuda ka suuremad ettevõtted. Nendel nõustamistel saab põhjalikumalt arutada mingi tegevuse, näiteks ohutusjuhendite ja töötajate juhendamise üle.

Järelevalve ja nõustamine on tööinspektsioonis kaks eri tegevust. Kui tööandja soovib ettevõttes nõustamist, ei tule kohale mitte tööinspektor, vaid töökeskkonna konsultant. Konsultant on tõesti see, kes piirdub nõuandmisega ja tal puudub õigus teha ettekirjutusi või trahve.

Ettevõttes vaatab konsultant koos tööandja esindajaga üle töökohad ja dokumendid ning annab soovitusi, kuidas muuta töötamist ohutumaks ja tervist hoidvamaks.

Konsultandid on valmis tulema ettevõtetesse kõikjal üle Eesti ning konsulteerimine on tööandjale täiesti tasuta. Konsultandi kutsumiseks tuleb saata e-kiri aadressil ti@ti.ee.

Print Friendly, PDF & Email