Elektrilevi asub metsataludes voolu tootma

Elektrilevi testib lahendust, kus väiksemaid elektriliine hakatakse asendama hajaenergeetika süsteemidega, mida jääb hooldama elektrifirma.

Elektrilevi juhi Tarmo Mere sõnul võiks võrguettevõte näiteks üksikutele majapidamistele, kuhu elekter jõuab pika metsaliini kaudu, tulevikus paigaldada kuluka liiniuuenduse asemel kohaliku hajatootmisjaama koos generaatoriga. Võrguettevõtte ülesandeks jääks kõik jaama käigushoidmise, hooldamise ja häirete kõrvaldamisega seonduv, just nagu see on praegugi võrguteenuse puhul.

“Sellised lahendused võivad koos kõikide hoolduskuludega osutuda teatud juhtudel elektrivõrgu uuendamisest mitu korda soodsamaks. Samuti ei ohustaks elektrivarustust sel juhul metsatrassil liinile kukkuvad puud,” rääkis Mere.

Tema sõnul on taolised lahendused paindlikud – kui praegu näeme ulatuslikult tühjaks jäävaid tarbimiskohti, mille puhul elektriliine niivõrd paindlikult “ümber tõsta” ei saa, siis nii-öelda juhtmeta elektrijaotusteenuse puhul sellist takistust ei ole.

Hajaenergeetika lahendusi katsetab Elektrilevi praegu neljas eri profiiliga tarbimiskohas, katseprojektide päikesejaamad ehitas riigihangetel edukaks osutunud OÜ Energogen. Testimise käigus selgitatakse lahenduse sobivust ühtlaselt väikese tarbimise ja hooajalise tarbimisega majapidamistes ning katsetatakse ka lahenduse võimalikku ülempiiri lähtuvalt klientide tarbimismahtudest.

Elektrilevi hajaenergeetika juhi Ott Antsmaa sõnul saab Eestis rääkida mõnesajast majapidamisest, kuhu võiksid sellised lahendused, mida täna testitakse, sobida. “Pilootprojekti käigus saadud teadmiste pinnalt ja tulevikus ka tehnoloogia arenedes võib sarnaste lahenduste jaoks sobilike tarbimiskohtade hulk üha kasvada,” märkis ta, lisades, et eraldi saarte kohta pole ettevõte andmeid veel analüüsinud ja otsused edasise kohta tehakse pilootprojektide tulemuste põhjal.

Antsmaa sõnul on Ruhnu saarel võrguteenus juba sisuliselt juhtmevabalt lahendatud. Nimelt varustab seal tervet saart suur diiselelektrijaam, mis on Elektrilevi oma.

 

Print Friendly, PDF & Email