Venemaal on kavandamisel operatsioon “Metssiga”

KIRG: Nõukogude Liidu endise liidri Leonid Brežnevi üks nõrkusi oli jaht metsloomadele. Väidetavalt olevat just tema jaoks Kesk-Venemaa aladele rohkesti metssigu toodud. STATEHISTORY.RU

KIRG: Nõukogude Liidu endise liidri Leonid Brežnevi üks nõrkusi oli jaht metsloomadele. Väidetavalt olevat just tema jaoks Kesk-Venemaa aladele rohkesti metssigu toodud.
STATEHISTORY.RU

Kui uskuda meie idanaabri ajakirjandust, siis arutatakse sealsete valitsuskabinettide suletud uste taga tõsimeeli ettepanekut hävitada kõik metssead riigi keskossa jäävates võimsates metsamassiivides. Säärase erakordse meetme põhjus on sigade Aafrika katku (SAK) leviku oht. Eelkõige ohustavat nakkus suuri farme, mis on ärimeestelt nõudnud tohutuid investeeringuid. 

Mis puutub aga ekspertidesse, siis nende arvates on metssigade nn genotsiid lühinägelik, mõttetu ja, mis peamine, ka ebaefektiivne. Spetsialistide sõnul pole metssiga haiguse levitaja, pigem on ta nakkava tõve ohver, nagu ka tema liigikaaslane kodusiga. Asjatundjate sõnul olevat SAK-i leviku peasüüdlane hoopiski inimene ise, kes sageli eirab elementaarseid veterinaar- ja sanitaarnõudeid.

Suurpuhastus

Teada on, et Venemaa presidendi Vladimir Putini korraldusel peab valitsus sel sügisel välja töötama dokumendi, milles on toodud konkreetsed meetmed, kuidas võidelda SAK-iga, mis on riigi seakasvatusele suureks ohuks. Asepeaminister Arkadi Dvorkovitš tutvustas kavandatavaid meetmeid põgusalt juba septembri alguses ühel avalikul nõupidamisel.

Nimelt peavad põllumajandusministeerium ja mitmed teised ametkonnad tõhustama kontrolli, et kõikjal järgitaks sanitaarnorme. Lisaks kehtestab valitsus täiendavad nõuded väiketalunikele sigade pidamiseks kodustes tingimustes.

On oodata, et uued reeglid, nagu ka trahvimine nende rikkumise eest, tulevad küllaltki karmid. Venemaa valitsus püüab maainimesi veenda, et praegustes oludes oleks mõttekam põrsaste soetamisest üldse loobuda ja hakata nende asemel pidama hoopis mingeid muid koduloomi.

Kõige radikaalsem abinõu võitluses surmatoova nakkusega olevat aga metssigade osaline või täielik hävitamine Kesk-Venemaa piirkonnas. Sellise abinõu rakendamist põhjendas Dvorkovitš mingi teadusliku analüüsi tulemustega, mis näitavat, et SAK-i leviku peamine põhjus on eelkõige metssigade arvukuse suurenemine.

Venemaa asepeaminister ütles otsesõnu välja, et loomakasvatuse huvid kaaluvad üle huvid, mille eesmärk on metsiku looduse säilitamine. Samas lisas ta, et säärane äärmuslik abinõu võetakse kasutusele vaid neis piirkondades, kus on juba esinenud katkukoldeid, ja nende naaberpiirkondades. “Kui oleme suutnud selle probleemi (seakatku oht – toim) lahendada, siis ei ole eriti raske ülesanne metssigade populatsioon taastada, seda on võimalik kiiresti teha,” täheldas Dvorkovitš.

Pikem lugu ilmus laupäevases Saarte Hääleas

 

Print Friendly, PDF & Email