Sügis Orissaare noortekeskuses

Sügis on noortekeskuses see aeg, kus tehakse kokkuvõtteid ja aruandeid möödunud hooaja tegemistest, üritustest ja projektidest. Oleme läbi viinud viis projekti, nendest neli koostöös Eesti noorsootöö keskusega (ENTK) ja üks Eesti meremuuseumiga.

Tänu ENTK toetusele sai juunis meie majja soetatud uus televiisor ja sinna juurde WII-mängud. Kui WII-mängud võtsime kasutusele alles septembris, siis televiisor leidis aktiivset kasutamist juba nii töömaleva ajal kui ka suvistes laagrites.

ROBOOTIKARING täiendas ja uuendas oma vahendeid, et olla robootikamaastikul konkurentsivõimelisem ja propageerida noorte hulgas seda üha populaarsemat valdkonda. Sel sügisel on robootikaringiga liitunud mitmed uued huvilised.

 KUKE STUUDIO eesmärk oli hankida stuudiosse juurde õppetarkvara, mis sisaldab paljude ansambliinstrumentide õppeprogramme ja laulude loomise tarkvara. Nüüd on see tarkvara olemas ja alates 2016 jaanuarist on Orissaare avatud noortekeskuses palgal ka stuudioringi juhendaja.

Helistuudios on aga loodud regulaarselt koos käiv huviring ning õppetarkvara soetamine on ringile suureks abiks olnud.

Neljas ENTK toel teoks saanud projekt oli SUVINE TÖÖMALEV, mis toimus Orissaares esmakordselt ja osutus väga edukaks.

Viies projekt, mis hõlmas kahte lastelaagrit ja Illiku päevadel toimunud VEERALLIT, oli koostöös Eesti meremuuseumiga.

Praegu valmistuvad noored osalemiseks HELKUR MOESHOW’L, mis toimub sel aastal 20. oktoobril Kuressaares.

Noortekeskuses tegutseb ka neli huviringi: robootikaring – esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.20; kokandusring – kolmapäeviti kell 14.30; kodutütred – reedeti kell 15; stuudioring alustab oktoobris.

Värvilist ja sahisevat sügist!

Maidi ja Eliise

 

Print Friendly, PDF & Email