Miski ei juhtu päevapealt

Omavalitsuste ühinemisest, ühest Saaremaast on räägitud pikalt. Isegi väga pikalt. Esimese sammu selles suunas tegime pea kaks aastat tagasi, kui kolme valla ühinemisel tekkis Lääne-Saare vald. Ka meie ühinemislepingusse sai kirja, et see on esimene samm ühe Saaremaa tekkimiseks.

Eesti kohalikud omavalitsused on nooremad kui 150 aastat, tuhandeaastase ajalooga on hoopis Eesti maakonnad ja nende keskuslinnad. Maakondlik identiteet, maakondlikus ruumis toimiv majandus ja inimeste liikumine on intensiivsem kui kunagi varem. Mõistlik on ju igapäevaelu toimetamised ja vallapiirid vastavusse viia. Võib küll näida, et sel pole justkui tähtsust, aga ühel hetkel puutume sellega kokku kõik – on siis teemaks nt lasteaia- või koolikoht, mõni sotsiaaltoetus või -teenus.

Miski ei juhtu päevapealt ning samuti ei ole ühinemine võluvits, mis muudab kõik kõrvitsad tõldadeks, kuid kindlasti loob see korraliku vundamendi edasiseks arenguks.

Saaremaa jaoks on kindlasti tegu ajaloolise sammuga. Koos suudame paremini kaasa rääkida kogu Saaremaa tuleviku teemadel, tulevasele volikogule ja vallavalitsusele lisab see veelgi vastutust.

Tänases lehes on tutvumiseks ühinemisleping. Järgmisel nädalal on neli rahvakoosolekut, kuhu ootame teid lepingu üle arutlema ja lisainfot koguma, et saaksite küsitlusel teha kaalutletud ja läbimõeldud otsuse.

Tiina Luks
Lääne-Saare
vallavanem

 

Print Friendly, PDF & Email