Linna ökonomistiks sai Katrina Keerd (2)

3. oktoobrist töötab Kuressaare linnavalitsuses ökonomistina Katrina Keerd, kes on lõpetanud Lääne-Viru rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja omandanud Eesti maaülikoolis magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Keerd peab oluliseks, et linnavalitsuse ökonomistina saab ta teha erialast tööd ja rakendada omandatud teadmisi.

Ökonomisti peamised tööülesanded on linna finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, linna ja hallatavate asutuste eelarve koostamise ja täitmisega seonduv ning linna tütarettevõtete ja sihtasutuste majandus- ja rahandustegevuse koordineerimine.

Print Friendly, PDF & Email