Riiklik teede-ettevõte läheb erastamisele (1)

Valitsus andis nõusoleku lõpetada AS-i Eesti Teed senised teedehoolduse siselepingud ja teha ettevalmistusi ka kümnetele saarlaste tööd andva ettevõtte erastamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on Eesti Teede asutamiseni viinud põhjused nüüdseks ära langenud ning teehoolduse turg on toimiv ja konkurentsitihe. “Toimival turul ei pea riik olema osaline, vaid kas regulaatori või tellija rollis,” vahendas Ärileht majandus- ja taristuminister Kristen Michalit, kelle sõnul on valitsus andnud mandaadi lõpetada senised sisetehingulepingud Eesti Teedega ning korraldada nendele piirkondadele uued avalikud konkursid.

“Asume seejärel ette valmistama ka ettevõtte erastamist, mille lõppotsused langetame, kui oleme näinud, kuidas turu olukord 2017. aastal areneb. Igatahes on tegemist valitsuse esimese ja väga põhimõttelise sammuga riigikapitalismi vähendamise suunas. Lähitulevikus loodan, et koos rahandusministriga toome veel mitmeid sarnaseid ettepanekuid lauale,” rääkis Michal.

Viie teedevalitsuse baasil moodustati 2008. aastal äriühingud AS Virumaa Teed, AS Saaremaa Teed, AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed ja AS Võrumaa Teed, nende ühendamisel 2012. aastal aga AS Eesti Teed, et tagada riigimaanteede hooldus viies maakonnas.

Äriühingu moodustamise peamine eesmärk oli tollal elavdada ebatõhusat konkurentsikeskkonda hooldeturul ja tagada riigimaanteede efektiivne korrashoid. Nüüdseks on maanteede hooldeturg vabas konkurentsis välja kujunenud ning riigil puudub vajadus ettevõtet omanikuna hallata.

Pärast edukat üleminekut vaba turu lepingutele võib alustada Eesti Teede aktsiate müügiga. Kava järgi saaks ettevõte erastamisküpseks 2018. aasta teises pooles.

Print Friendly, PDF & Email