Lääne-Saares kogub tuure eelarvevaidlus (7)

ANDRES TINNO: Võtame laenu!  MART MAASTIK: Peame hoogu!  2x Maanus Masing

ANDRES TINNO: Võtame laenu!
MART MAASTIK: Peame hoogu!
2x Maanus Masing

Lääne-Saare valla eelarvestrateegia muutmiseks tuli hulgaliselt ettepanekuid.

Ühe ettepaneku saatis valla rahanduskomisjoni esimees Andres Tinno. Tema arvab, et 2017. ja 2018. aasta investeeringute nimekirja võiks panna ka Aste klubi ja Lümanda keskusehoone remondi. Selle tarbeks tuleks võtta kümneks aastaks laenu. Tinno arvates tuleks kaaluda ka valla seniste laenude refinantseerimist, et intressikulusid kokku hoida.

Enamik ettepanekuid tuli Mart Maastiku juhitava opositsioonilise fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik poolt. Need ettepanekud puudutavad valdavalt erinevate summade ümbertõstmist ja mõningate tegevuste peatamist.

Ümbertõstetavad summad maanduksid enamasti Lümanda kandi parendustega seotud ridadel. Neid teemasid tõstatas volinik Mart Maastik ka volikogu viimasel istungil. Lisaks esitasid Maastik ja Maidu Varik seitsmest küsimusest koosneva teabenõude Kärla rahvamaja ehituse kohta.

Nii näiteks soovitakse eelarvestrateegiaga seoses, et Kärla rahvamaja ehitusele kuluvat summat ei muudetaks enne, kui pole saadud vastuseid ehituse kohta. Lisaks soovitakse suurendada Lümanda lasteaia ja keskusehoone renoveerimiseks kuluvaid summasid ja nihutada neid ka ajateljel ettepoole.

Keskusehoone jaoks saab fraktsiooni arvates summasid suurendada vallamaja uuendamise pealt kokku hoides. Lisaks palutakse täpsustada ka hooldekodule kuluvaid summasid ning neid mitte suurendada enne, kui pole vastuseid saadud.

Samuti nõutakse selgust Nasva Jõeveere kinnistu puhke- ja virgestusala rajamise ja Kärla pargi uuendamise rahastuse osas. Samas leiab fraktsioon, et Atla sadamahoone investeering tuleb kindlasti tõsta ettepoole, kuna avanenud on meede, kust on võimalik raha taotleda. 50 000 eurot Lümanda pargi uuendamiseks soovitakse tõsta aastasse 2017.

Kärla soojamajanduse uuendamise teema soovitab fraktsioon eelarvestrateegiast aga üldse kustutada, kuna see on fraktsiooni arvates antud eraettevõtte kohustuseks. Selleks plaanitud laenu eest peetakse mõistlikuks hoopis valla teede mustkatte alla viimist.

Kindlasti soovib fraktsioon ka Nasva jõesadama jaoks planeeritud investeeringu kustutamist, kuna selle eelduseks olev hoonestusõiguse leping on nende arvates sõlmitud väga ebaselgetel asjaoludel ja on vallale äärmiselt kahjulik.

Print Friendly, PDF & Email