Endine Pihtla sotsnõunik osutus petturiks (12)

Pihtla valla endine sotsiaalnõuniku Anne Lõhmus tunnistati süüdi võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramises ning talle mõisteti karistuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus kaheaastase katseajaga.

Anne Lõhmusele esitati süüdistus selles, et olles Pihtla valla sotsiaalnõunik, vormistas ta toimetulekutoetusi inimestele, kes sellist taotlust tegelikult esitanud ei olnud. Lõhmus võltsis isikute allkirju, näitamaks, et toimetulekutoetus on välja makstud, kuigi tegelikult ei olnud inimesed mingit toetust saanud. Sellise tegevusega tekitas Anne Lõhmus Pihtla vallavalitsusele kahju 3935,86 eurot.

Pärnu maakohus tunnistas Lõhmuse süüdi ja karistas teda ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Kohus vabastas Lõhmuse tähtajalise vangistuse kandmisest katseajaga kaks aastat, mis hakkas kulgema kohtuotsuse väljakuulutamisest 19. septembril. Karistust ei pöörata täitmisele, kui Anne Lõhmus ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Kokkuleppe sõlmimise juures viibisid ka kaitsja ja kannatanu, Pihtla vallavalitsuse esindaja, kes andis kokkuleppemenetluseks nõusoleku.

 

Print Friendly, PDF & Email