MTÜ TEGEVUSTOETUSTE 2016. AASTA TEINE TAOTLUSVOOR

Lääne-Saare vallavalitsus kuulutab vallavolikogu 24.03.2015 nr 22 “Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord” alusel välja Lääne-Saare valla MTÜ-de tegevustoetuse 2016. aasta teise taotlusvooru.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2016. Määrus, taotlus ja lisad on kättesaadavad kodulehel www.laanesaare.ee -> KÜLAELU -> Info külavanematele.

Taotlus esitatakse vastavalt määrusele Lääne-Saare vallavalitsusele 15. oktoobriks kella 17-ks, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@laanesaare.ee või postiga aadressil: Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saare maakond 93820.

Lisainfo:
Merike Lipu
infotöötaja
tel: 53 457 553/45 20 475
merike.lipu@laanesaare.ee

Print Friendly, PDF & Email