Vald lubab Kannikese tänavat laiendada (6)

Lääne-Saare vallavanema Tiina Luksi kinnitusel kavandab vallavalitsus lähiajal laiendada valla omanduses olevat Kannikese tänava lõiku ettenähtud normides.

Luks teatas vastuseks vallavolinik Maidu Variku arupärimisele, et ehkki olukorda on üritatud parandada ning teeääri on puhastatud võsast ja kividest, ei ole praegune olukord piirkonna elanikele vastuvõetav. Osa Kannikese tänavast muudeti aga ühesuunaliseks.

Vald on tellinud Alpha Engineering OÜ-lt ekspertiisi kehtiva liikluskorralduse mõistlikkuse kohta, milles leitakse, et “olemasolev olukord kõnealuses piirkonnas vajab ühesuunalise liikluse korraldust”.

“Kahesuunalise liikluskorralduse tagamiseks ei piisa liikluskorraldusvahendite lisamisest (liiklusmärgid, kattemärgistus). Tarvis on lisada vajalik liiklusruum vastavalt nõuetele,” leiti ekspertiisis, millest lähtuvalt asub vald nüüd teelõiku laiendama.

Print Friendly, PDF & Email