Ka läänlased ei taha kuuluda Pärnu regiooni

Lääne maavanem Neeme Suur leiab, et regioon peaks kattuma omavalitsuste koostööpiirkonnaga, mis tähendab, et ühe regiooni võiksid moodustada Lääne, Saare ja Hiiu maakond, vahendas Lääne Elu.

Möödunud nädalal käisid Hiiu, Saare ja Lääne maakonna omavalitsuste juhid ja Lääne maavanem riigihalduse ministri Arto Aasa jutul, et saada selgust, kuhu on jõutud aruteludega, mis puudutab regioonide loomist. Lääne maavanema Suure sõnul saadi teada, et variante on palju, aga otsustatud ei ole midagi. Omalt poolt edastati sõnum, et jaotus neljaks regiooniks ei pruugi olla parim, vahendas Lääne Elu. Nimelt leitakse, et kokkupanek Pärnumaaga oleks viga, kuna Lääne-, Saare- ja Hiiumaal pole Pärnuga erilist kokkupuudet ja enamik asjaajamisi käib Tallinnas.

Samal teemal on arvamust avaldanud ka Saaremaa omavalitsuste liidu esimees, Kuressaare linnapea Madis Kallas ja Saare maavanem Kaido Kaasik. Kallas ütles hiljuti, et praegu on meid pandud regioonidesse, mis ei ole loogilised. “Saaremaa keskus on Kuressaare ja ainus tõmbekeskus mandril on Tallinn, mitte Haapsalu ega Pärnu. Peame taotlema erandeid. Peame taotlema Saaremaa saamist üheks regiooniks või alternatiivina koos Hiiumaaga,” leidis Kallas.

Saare maavanem Kaido Kaasik on öelnud, et on tehtud ettepanek moodustada Saare-, Hiiu- ja Läänemaa maavalitsuste baasil Lääne-Eesti regioon. “Kui osa maavalitsuse praeguseid ülesandeid võiks anda pärast haldusreformi läbiviimist omavalitsustele, näiteks terviseedendus, noorte ja kultuuritöö, rahvastikuregistri toimingud, siis piirkonna terviklik arendamine ja ruumiline planeerimine võiksid jääda regioonipõhiseks,” arvas Kaasik.

Riigireformi raames kavatsetakse maakonnad koondada regioonidesse. Samas jääks igasse maakonda alles riigimaja, mis täidaks maavalitsuse ülesandeid. Teine osa maavalitsuse ülesandeid läheb üle omavalitsuste liidule.

Print Friendly, PDF & Email