Volinik pärib aru Lilleküla liiklusprobleemi asjus (4)

Lääne-Saare vallavolinik Maidu Varik esitas läinud nädalal vallavanemale arupärimise, miks ei ole Kudjape aleviku Lilleküla piirkonna elanike enamuse liiklusturvalisuse kaalutlustest lähtuvate ettepanekute menetlemise käigus suudetud leida osapooli rahuldavat tulemust ning milliseid võimalikke perspektiivseid lahendusi kujunenud olukorras pakutakse.

Varik märgib, et vallavalitsuse tegutsemine vastuseks elanike esitatud ettepanekutele Kannikese tänava liiklustingimuste parandamiseks on olnud ebapiisav või enamiku selle piirkonna elanike arvates sobimatu ja enamiku huve mittearvestav. Olukorra lahendamiseks on rahvasaadiku andmeil pöördutud ka õiguskantsleri poole.

“Praegust vallavalitsust ei saa loomulikult süüdistada selles, et omal ajal ei ole suudetud piisava ettenägelikkusega planeerida tühjale alale mõistusepärast tänavavõrku (näit linna ja valla ühine Kannikese tänav ohtliku Sinilille-Kannikese ristmikuga; ebamäärane Leesika-Mündi ristmik; tänapäevastele liiklus­ohutusnõuetele mittevastav Mereranna tee-Kummeli põigu-Pihtla tee ristmik jms). Kõiki osapooli rahuldavate lahenduste otsimise asemel on aga seni püütud leida õigustust ja toetust kunagistest (kiirelt kasvava piirkonna vajadusi mitte-ettenäinud) ebaõnnestunud detailplaneeringutest või kogudes toetusallkirju Nõmme ja Sinilille tänava elanikelt, kelle huvides liikluspiirang Kannikese tänaval kahtlemata on,” tõdeb Varik.

Vallavoliniku hinnangul ei saa praegu enam rahuldavaks tulemuseks pidada ka seda, kui vald eemaldaks (väidetavalt õigusnormidele mittevastavalt paigaldatud) ajutise sissesõitu keelava liiklusmärgi Kannikese tänavalt ja taastaks algupärase liikluskorralduse.

“Arvestades elanikkonna jätkuva kasvuga Oolu detailplaneeringu alal on vaja piirkonna jaoks paremat liikluskorralduse lahendust (näiteks ka Mündi ja Kellukese tänava ühendamine jmt). Liikluskorralduse muutus näitas ka seda, et praegu kasutusel olnud teekate (nn purustatud asfalt) ei tulnud toime kasvava liikluskoormusega ja muutus kiiresti mullaseguseks tolmuks,” sedastab Maidu Varik.

 

Print Friendly, PDF & Email