Kalurite ühing korrastab lahtedevahelise kalapüügikoha (7)

MAANUS MASING

MAANUS MASING

MTÜ Saarte Kalurite Ühing teeb KIK-i rahalisel toel korda populaarse kalastuskoha Kuressaare külje all Kallaku oja ääres.

Mullutu-Loode hoiualal asuv kinnistu kuulub RMK Saaremaa metskonnale, kes on andnud loa arendada seal välja harrastuskalurite taristu. Praegu on Suur- ja Linnulahte ühendav Kallaku oja puhastamata ja selle kallastel kasvab lepavõsa.

Lipp HillarProjekti üks eestvedaja Hillar Lipp (pildil) enne hanke lõpuleviimist projekti kohta kommentaare anda ei soovinud.

Kalastamisperioodil pargivad harrastuskalurid oma autod Kuressaare ringtee pervele, mis on teistele liiklejatele väga ohtlik. Kalurite ühingu projekt, mida KIK-i keskkonnaprogramm toetab ligi 50 000 euroga, näeb ette olemasoleva tee laiendamist 8–10 meetri ulatuses ja selle äärde parkimiskohtade rajamist 30 sõiduautole.

Kallaku oja puhastatakse mudast ringteest kuni Suurlaheni. Olemasoleva sissesõidutee-poolne kallas puhastatakse roost ja juurestikust, profileeritakse õigesse kaldesse ning kaetakse geotekstiili ja puistekividega. Ojast väljakaevatud muda paigaldatakse vee-erikasutusloas ettenähtud kohta.

Lisaks rajatakse oja kaldale betoonplaatidest nelja meetri laiune paatide veeskamise koht kaldega      1 : 7. Kevadest sügiseni paigaldab Saarte kalurite ühing parkimisala kõrvale WC ja prügikonteineri ja vastutab nende tühjendamise eest.

Kalurite ühing on plaanitud tööde läbiviimiseks korraldanud riigihanke, millele saab pakkumisi esitada 9. septembrini.

Print Friendly, PDF & Email