Uus piletisüsteem pole mingi “kosmoseteadus”

VANA UUES KUUES: Oktoobrist sadamates tõkkepuid tõstev süsteem ei erine sisuliselt praegu kasutusel olevast. SAARTE HÄÄLE ARHIIV

VANA UUES KUUES: Oktoobrist sadamates tõkkepuid tõstev süsteem ei erine sisuliselt praegu kasutusel olevast.
SAARTE HÄÄLE ARHIIV

TS Laevad on soetanud miljoni euro eest piletimüügisüsteemi, mis ei oma võrreldes täna kasutusel olevaga sisulisi uuendusi, kuid läks riigile kokkuvõttes sadu tuhandeid eurosid kallimaks.

“Mingisugust “kosmosetehnoloogiat” TS Laevade uuest infosüsteemist otsida ei maksa, vastavad arendused ja uuendused olid ka piletikeskusel planeeritud,” ütles praegu parvlaevaliinidel piletimüügiteenust pakkuva Tuule Piletikeskus OÜ juhatuse liige Krista Esta.

Ta lisas, et neile, kes selles valdkonnas esimesi samme teevad, võibki kõik ilmaimena tunduda. “Tegelikult on “kosmos” vaid see, kuidas riigil on varrukast võtta sadu tuhandeid maksumaksja raha, mida laristada, ning julgus võtta mõistetamatuid riske,” tõdes Esta.

Tehti korduvalt ettepanekuid

Tuule Piletikeskus OÜ-le kuuluvad piletimüügikeskkond www.tuulelaevad.ee ja sadama läbipääsusüsteemid koos selleks vajaliku infrastruktuuriga. Firmal on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) sõlmitud koostööleping, mis kehtib 30. septembrini 2026 ja millega on osapooltele määratud selged kohustused.

Leping näeb muu hulgas ette, et juhul, kui pärast 30. septembrit 2016 ei osuta reisijateveo teenust mandri ja suursaarte vahel praegune vedaja Väinamere Liinid, siis kohustub piletikeskus andma infosüsteemide kasutamisõiguse uuele liiniveoteenust osutavale vedajale, sõlmides vastava kasutamisõiguse lepingu uue vedaja või MKM-iga koostöölepingus toodud alustel. Lepingust tulenevalt eeldas firma, et jätkab piletimüügi- ja läbipääsusüsteemi osas koostööd uue vedaja TS Laevadega või MKM-iga.

Tulenevalt koostöölepingust tehti Tallinna Sadama ja TS Laevade erinevatele juhtkondadele, samuti ministeeriumile Esta sõnul korduvalt ettepanekuid võtta olemasolev infosüsteem kasutusele vastavalt lepingus toodud tingimustele. 2015. aasta augustis ministeeriumis toimunud kohtumisel teatas Tallinna Sadama juhatus, et neil on uue piletimüügisüsteemi väljatöötamiseks juba sõlmitud leping InfoSys OÜ-ga.

Sadamas lahvatanud korruptsiooniskandaali ilmsiks tulekul tunnistati nimetatud leping aga kehtetuks ning sadama uus ja ajutine juhatus viis läbi järjekordse konkursi sobiva pakkuja leidmiseks, et töötada välja uus infosüsteem. Tulenevalt sadama soovist, esitati Esta sõnul sadamale ka hinnapakkumisi infosüsteemide võõrandamiseks.

“Pakkusime välja ka lisa­arenduste tegemise infosüsteemide parendamiseks ehk auto­numbri tuvastamist, mobiilimakse võimaluse loomist, tarkvaraplatvormide uuendamist vastavalt tellija soovidele,” rääkis Esta.

Korduvale kirjavahetusele ja läbirääkimiste soovile vaatamata teatas MKM Tuule piletikeskusele, et neil puudub vajadus ja huvi jätkata sõlmitud lepingu täitmist muu hulgas põhjusel, et ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigi äriühing TS Laevad soovib ise uue ehk dubleeriva infosüsteemi välja töötada. Seetõttu viidi teatud pakkujate ringile läbi suunatud konkurss, mille tingimused välistasid Tuule piletikeskuse iseseisva osalemise konkursil.

Eelistati kallimat pakkumust

Piletikeskus kaasati Esta sõnul konkursile konkursiväliselt. “Pakkusime uuele vedajale hästi töötavat süsteemi koos samade täiustustega, mida TS Laevad plaanib nüüd “teenuse uuendustena” rakendada. Meie pakkumiste hind oli hanke meedias väljakäidud maksumusest ligi poole odavam. Lisaks maksab ka teenuse ülalpidamine, mis oli meil toodud infosüsteemi kasutamisõiguse ja ülalpidamise pakkumises, ning selle teenuse peab uus vedaja samuti sisse ostma.”

MKM-i avalike suhete spetsialisti Mihkel Loide sõnul on ministeeriumi seisukoht üsna ühene – leping on lõpetatud. “Avalduse lepingu lõpetamiseks saatis MKM Tuule piletikeskusele mullu 26. novembril ning ei saanud pea aasta jooksul sellele ühtki reaktsiooni, mistõttu loeme lepingu lõpetatuks,” kinnitas ta.

Krista Esta sõnul on läbirääkimised uue vedaja ja ministeeriumiga koostöölepingu täitmise osas toimunud alates aastast 2015 ning seda kummastavam on kuulda ministeeriumi seisukohta, arvestades, et leping kehtib kuni aastani 2026 ja piletikeskus saab teenuse osutamise eest tasu.

Loide märkis, et alates selle aasta 1. oktoobrist osutab parvlaevateenust TS Laevad OÜ ja arusaadavalt korraldab seejuures ka piletite müügi. “Riigil ja MKM-ile arusaadavalt ka Tuule piletikeskusel ei ole huvi ega põhjust hoida sellises olukorras käigus dubleerivat piletimüügisüsteemi, mistõttu pole ka piletimüügiteenuse lepingu jätkamine põhjendatud. Täiendavalt tuleb märkida, et MKM on seni lepingu alusel kandnud kõik Tuule piletikeskuse kasutuses olnud infosüsteemide ja infrastruktuuri ülalpidamise ja arendamise kulud, sh ka süsteemide algse soetamise kulud,” selgitas ta.

Kuna Tuule piletikeskuse hinnangul ei täida ministeerium firmaga sõlmitud lepingut ning ei ole ka asunud lepingu edasisele täitmisele ja rikkumise kõrvaldamisele, pöördus ettevõte oma õiguste kaitseks kohtusse.

Print Friendly, PDF & Email