Arhiivihoone anti Saaremaa muuseumile (1)

Kevadel tühjaks jäänud Kuressaare arhiivihoone on juulikuust alates olnud Saaremaa muuseumi käsutuses.      

Muuseumi direktor Endel Püüa ütles Saarte Häälele, et muuseumis oldi ja ollakse siiamaani pettunud, et rahvusarhiivi Kuressaare osakond suleti. Siin hoitud säilikud viidi Tartusse, kuid hoidlate sisustus jäi mõistagi maha. “Museaalide ja arhivaalide laohooneks ehitatud maja jäi ripakile,” tõdes Püüa ja lisas, et kui maja oleks saanud mõne teise peremehe, oleks hoidlate sisustus ilmselt kõik välja lõhutud ja prügimäele viidud. “Õnneks terve mõistus võitis,” tundis Püüa heameelt, et arhiivihoone anti muuseumi soovil nende käsutusse.

“Hakkame õige varsti paika panema, mis me sinna veame. See annab meile päris suure reservpinna,” sõnas Püüa, lisades, et Arhiivi tänaval asuv maja on Saaremaa muuseumi jaoks oluline just tulevikku silmas pidades. Arhiivihoones on kuus hoidlat ja 265 m2 hoidlapinda.

Riigiarhivaari nõunik Birgit Kibal ütles, et rahvusarhiivi seisukohast ollakse kujunenud olukorraga väga rahul. “Endisest arhiivihoonest Saaremaa muuseumi hoidlaks saamine on kahtlemata parim lahendus hoone edaspidiseks kasutuseks. See haakub hästi hoone otstarbega ning hoone tervikuna oli arhiivi käsutuses suurepäraselt hoitud,» lisas ta.

Kibal märkis, et Kuressaarest Tartusse uude arhiivihoonesse kolitud arhivaalid läksid kohe selleks ettenähtud hoidlapinnale. “Ükski arhivaal ei ole niinimetatud vahelaos ootel olnud,” kinnitas ta. Kasutajatele saab rahvusarhiiv Kuressaarest tulnud arhivaale taas laenutada pärast uue arhiivihoone avamist järgmise aasta jaanuaris.

 

Print Friendly, PDF & Email