VALLAVOLIKOGU AUGUSTIKUU ISTUNGID

Vallavolikogu augustikuu istungid toimusid 4. ja 25. augustil volikogu saalis.

4. augusti päevakorras olid järgmised teemad:

  • vallavalitsusele volituste andmine vallavara võõrandamiseks (Sadama 4 ja Põripõllu Mihkli kinnistud)
  • omafinantseeringu garanteerimine (projekti “Saare maakonna maalinnade võrgustiku arendamine” rahastamistaotluse esitamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme Saare maakonna I taotlusvooru)
  • Saare maakonna üldplaneeringu kooskõlastamine – otsustamine lükati edasi järgmisele istungile
  • muudatusettepanekute esitamine Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projektile.

 

25. augusti päevakorras olid järgmised teemad:

  • maakonna üldplaneeringu kooskõlastamine
  • haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamisest
  • otsustati lõpetada läbirääkimised Ida-Saaremaa omavalitsuse moodustamiseks
  • esitati muudatusettepanekud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projektile ja projekti lisadele.Järgmine volikogu istung toimub 8. või 22. septembril 2016 volikogu saalis
Print Friendly, PDF & Email