Orissaare vald ja haldusreform

Orissaare vallavolikogu 25.08.16 istungil võeti vastu otsus lõpetada Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimised.

Aprillikuu Orissaare Teatajas kirjutasin ühinemisläbirääkimiste kohta: “Pean tähtsaks, et volinikud nõustusid mõlema ettepanekuga. Ainult läbirääkimiste teel saame teada, milline on Ida-Saaremaa valdade ühisosa ning millisena paistaks see tulevikus.”

Ida-Saaremaa kolme valla – Leisi, Pöide ja Orissaare – ühinemisläbirääkimistega ühinesid ka Laimjala ja Valjala vallad. Ühisosa leidsid siiski Leisi, Pöide ja Orissaare. Ida-Saaremaa ühinemist takistab 1.juuli 2016 kehtima hakanud haldusreformiseadusest tulenev omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium – 5000 elanikku. Rahvastikuregistri andmetel on 1.01.2016 seisuga kolme valla elanike arv kokku 4798.

Loomulikult tekib küsimus, kas paarisaja elaniku puudumine vähendab omavalitsuse võimekust sedavõrd, et vabatahtliku ühinemise korral tekkinud vald tuleb sundliita Saaremaa vallaga? Just sellist lahendust näeb ette antud seadus.

Praegu on elanike arv olnud pidevas vähenemises ning kaheksa kuuga on kolme valla elanike arv vähenenud 32 võrra, 1.08.2016 seisuga 4766 rahvastikuregistri andmetel.

Orissaare volikogu alustas 19.06.2014 läbirääkimisi teiste Saaremaa omavalitsustega Saaremaa-ülese valla moodustamiseks. Antud läbirääkimine on silmitsi seisnud erinevate takistustega, mis on tänaseks ületatud. Ühinemislepingu projekt jõuab volikogudesse kinnitamiseks ning rahvakoosolekutele suunamiseks veel sel kuul.

Orissaare pidas paralleelselt kahte läbirääkimist, millest ühte kehtiv haldusreformiseadus toetab ning teist mitte. Otsust lõpetada ühinemisläbirääkimised Leisi ja Pöide vallaga ei langetatud kergekäeliselt, kehtiva seaduse taustal kaaluti erinevaid võimalusi. Nüüd, kui üks otsus on tehtud, loodame üheskoos jõuda parimate lahendusteni Saaremaal.

Marili Niits, vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email