Mis töö see on, millest kõik viimasel ajal räägivad?

SA Tuletorn Fond toetab raskustesse sattunud Saksa lapsi, paigutades nad paariks aastaks Eesti peredesse elama. Antud individuaal-pedagoogiline meede aitab ja on end aastatega ära tõestanud. Probleemsetest lastest kasvavad korralikud kodanikud ja Eesti maapered saavad stabiilse koduse töö.

SA Tuletorn Fond on Eestis tegutsenud juba 17 aastat ning selle ajaga on tuge pakutud pea sajale Saksa lapsele. Ka praegu elab Eesti peredes umbes kümme last ning võiks loota, et vähem lapsi vajaksid sellist tuge, aga paraku nii see ei ole. Kas see on meid ümbritsev ükskõiksus ja vägivald või haprad peresidemed, aga üha rohkem lapsi vajab abi. Saksa riik pakub viimase meetmena lastele võimalust minna välismaale, et kõike otsast alustada. Need lapsed paigutatakse saksa keelt kõnelevasse maaperre tavalist elu elama. Nad jäävad koduõppele ning koos Tuletorni õpetajaga läbitakse kaugõppes Saksa põhikooli kursus. Meie õpetaja külastab last kord nädalas, seega kasvatusperelt ei oodata lapse õpetamist. Pigem on ootus kasvatusperele, et lapse päevarutiinist peetakse kinni ning võimaldatakse talle paar tundi päevas aega iseseisvaks õppimiseks. Ülejäänud aeg sisustatakse lähtuvalt pere igapäevategemistest. Soovitav on last kaasata igapäevatöödesse ning julgustada teda leidma endale ka hobisid. Meil on positiivseid näiteid lastest, kes on enda jaoks avastanud maalimise, käsitöö, fotograafia ja maadluse. Üks teismeline poiss tuli isegi Eesti meistriks maadluses oma vanuseklassis.

Kes siis on need pered, kes on nõus koos Tuletorniga neid lapsi aitama? Kes on need pered, kes avavad oma kodu ja südame Saksa lapsele? Kui peaks neid peresid lühidalt kirjeldama, siis ütleks, et need pered on suure südamega kindlakäelised ja otsekohesed mehed ja naised, üksikud või pereinimesed, kes on enda lapsed suureks kasvatanud, elavad maal oma majas ning soovivad töötada kodus.

Paljudel neist on eelnev pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus ning enamus neist räägib saksa keelt suhtlustasandil. Kasvatajatest üle poole on mehed ning paljud kasvatajad on seda tööd teinud juba üle kümne aasta. Just nimelt tööd, sest kasvatajatega sõlmitakse käsundusleping ning tagatakse haigekassa. Lisaks korralikule töötasule kompenseeritakse ka laste elamiskulusid. Kui veel lisada fakt, et meie koordinaator külastab ja nõustab peret ja last mitu korda kuus ning Tuletorn pakub lisakoolitusi ja tuge 24h, siis tundub, et see on ju lausa unistuste töö.

Võiks öelda, et neile, kellele see töö sobib, ongi see unistuste töö. Samas peab ikkagi meeles pidama, et töö lastega on emotsionaalselt väsitav ning vajab kannatlikkust. Lapsed, kes Eestisse saadetakse, on hingeliselt katki. Neil on tihti õpi- ja käitumisraskused ning neil on kadunud usaldus ja turvatunne.

Õpiraskuse all mõtleme seda, et lapsel puudub õpiharjumus, ta ei saa kooli keskkonnas hakkama, sest tal on probleeme kontsentreerumisega ja ta ei tee tunnis kaasa. Käitumisraskuse all mõtleme seda, et laps ei käitu nii, nagu täiskasvanud temalt ootavad. Ei kuula sõna ja ei taha õppida. Nende laste taust on teine. Nende kogemus elu pahupoolelt on suurem kui meie lastel ja seega ka nende sõnakuulmatus või reageerimine mingitele asjadele on suurem ja vahest ka teistsugune kui meie oma lastel. Näiteks mõni 14-aastane kardab pimedas magama jääda, teine jälle võpatab, kui käe tõstad, kuna teda on pekstud. Tuleb mainida ka seda, et väljakujunenud sõltuvusega lapsi meile ei tule. Ei tule narkomaane, alkohoolikuid ega vaimupuudega lapsi. Kõik on tavalised 12-16aastased Saksa lapsed.

Meie käest on tihti küsitud, miks me tegeleme just Saksa lastega, Eestis on ju küll probleemseid lapsi, keda aidata. Vastus on väga lihtne. Nimelt ei ole Eesti riik sarnast teenust veel seadustanud ehk kohalike omavalitsuste eelarves ei ole selle jaoks raha.

Tuletorn ongi endale visiooniks seadnud tutvustada individuaalpedagoogilisi noorteabi meetmeid ning kaasa aidata Eesti sotsiaalsüsteemi arengule. Kõik aga võtab aega ning senikaua tegeleme Saksa laste Eestisse paigutamisega. Pea iga nädal saab Tuletorn uue taotluse leida Saksa lapsele kasvatuspere Eestis. Seega üleskutse kõigile, kes vähegi tunnevad, et nad sooviksid koos meiega lapsi ja noorukeid aidata, võtke meiega ühendust.

Ilona Oolu, SA Tuletorn Fond

Print Friendly, PDF & Email