Kodust kaugel töö leidnu saab 200 eurot sõiduraha (3)

KINDLASTI TEAVITAGU! Ave Reimaa-Lepiku sõnul tuleb töötuna registreeritul oma konsultanti teavitada igasugusest töötamisest, ka ajutisest ja lühiajalisest. Foto: Sander IlvestTöötud saavad taotleda riigilt sõiduraha 200 eurot kuus, juhul kui nad leiavad töökoha kaugemal kui 30 km elukohast.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik selgitas, et kui inimene on olnud töötuna arvel kuus kuud või kauem ning leiab töökoha, mis asub kodust kaugemal kui 30 km – välja arvatud Tallinna linnapiirkond –, saab töötukassa maksta talle kodust kaugemale tööle asumiseks mobiilsustoetust.

Tema sõnul on sellise toetuse eesmärk suurendada inimeste tööalast liikuvust Eesti erinevate regioonide vahel ehk toetada inimesi, kes oma kodukohas sobivat tööd ei leia, kuid on valmis minema tööle kodust kaugemale, näiteks teise maakonda. “Välismaal töötamise puhul toetust ei anta,” kinnitas Reimaa-Lepik.

Mobiilsustoetust saab töötukassa maksta juhul, kui inimene asub tööle või avalikku teenistusse tähtajatu või vähemalt 6-kuulise tähtajalise lepinguga ning toetust makstakse sel juhul esimesel neljal töötamise kuul alates tööle või teenistusse asumisest.

“Tähtajalise töö- või teenistussuhte korral maksame toetust poole töö- või teenistussuhte kestuse eest, kuid mitte kauem kui nelja kuu eest alates tööle või teenistusse asumisest,” selgitas Reimaa-Lepik.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada töötukassale avaldus juba enne inimese töösuhte alguskuupäeva.  Koos avaldusega tuleb esitada ka tööandja allkirjastatud dokument (selleks võib olla tööleping või tööandja vabas vormis tõend), kust on näha töösuhte alguskuupäev ja tähtajalise lepingu puhul ka lõpukuupäev, ning töökoha aadress.

Toetuse arvestamiseks tuleb iga kuu esitada töötukassale tööandja allkirjaga tõend töökohal töötatud päevade kohta.

Mobiilsustoetuse suurus on Ave Reimaa-Lepiku sõnul 10 senti ühe kilomeetri kohta ja kuni 200 eurot kuus, seda koos toetuselt kinnipeetava tulumaksuga. Mobiilsustoetuse maksmise aluseks on tööandja tõend.

“Toetust arvestame iga töökohal töötatud päeva eest töökoha ja tegeliku elukoha lühima kahekordse vahemaa alusel,” selgitas töötukassa Saaremaa osakonna juhataja.

 

Print Friendly, PDF & Email