Jäätmeveo hetkeolukorrast Lääne-Saare vallas

Korraldatud jäätmeveo hankemenetlus osutus keerulisemaks ja pikaajalisemaks kui esialgselt sai planeeritud. Sellega seoses pikendati praeguste prügivedajatega lepinguid kuni uue vedaja jäätmeloa kehtima hakkamiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. detsember 2016. Hinnad jäävad samaks.

Seega jätkab jäätmevedu Kaarma piirkonnas AS Ragn Sells ja Kärla piirkonnas OÜ Prügimees. Lümanda piirkonnas jätkub prügivedu samuti vanaviisi kuni uue vedaja selgumiseni.

Uue hankelepinguga saab kaetud kogu Lääne-Saare valla haldusterritoorium. Kogu valda hakkab teenindama üks jäätmevedaja.

Tiina Orav, Keskkonna peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email