Vald kimpus risustatud pakendikonteineritega (7)

Selline probleemne pakendite kogumispunkt on Muratsis, kuhu on lubatud pakendite või paberi-papi kõrval toodud ka pehmeid mänguasju, voodi, kott-tool, pesumasin, ehitusklaasi jne. TIINA ORAV

Selline probleemne pakendite kogumispunkt on Muratsis, kuhu on lubatud pakendite või paberi-papi kõrval toodud ka pehmeid mänguasju, voodi, kott-tool, pesumasin, ehitusklaasi jne.
TIINA ORAV

Lääne-Saare vald kutsub elanikke üles prügikäitlemisel vastutustundlikult käituma ja pakendikonteinereid mitte risustama muude jäätmetega.

Postitus valla kodulehel teatab, et pakendipunktides asuvad konteinerid on avalikud ja kõigil on õigus neid kasutada. Kokku on vallas praegu 22 pakendikonteinerit. “Kui mõned inimesed ei kasuta konteinereid sihtotstarbeliselt, siis nad teevad paha teistele inimestele, kes seda teha soovivad,” märgitakse postituses.

Vallavalitsus palub, et inimesed ei viiks pakendikonteineritesse toidu- ja muid biojäätmeid, riideid, jalanõusid, mähkmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mänguasju, mööblit, elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (kaasa arvatud laki- ja värvipurke). Nimetatud jäätmeliike ei tohi panna ka pakendikonteinerite kõrvale. Neid ei viida jäätmevedaja poolt minema, vaid jäävad sinna konteinerite kõrvale, tekitades palju pahameelt kõigile.

Kodanikke, kes ei täida kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatut, võib jäätmehooldusnõuete rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (a 4 eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

Kui märgatakse ületäitunud pakendikonteinerit või isikut, kes paneb pakendikonteinerisse oma olmeprügi (välja arvatud pakendid), siis palutakse inimestel ühendust võtta Lääne-Saare valla keskkonna pea­spetsialistiga (kontaktid: tiina.orav@laanesaare.ee 4520468, 51979733).

Print Friendly, PDF & Email