Täiskasvanute gümnaasium osaleb EL projektis

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium (KTG) osaleb projektis “Teisel ringil targaks Saaremaal”.

Projekti eesmärgiks on madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende õppes osalemise toetamine. Projekti rahastab EL ja selle 1. etapp kestab kaks aastat.

Projekti kaudu plaanib KTG ennast läbi erinevate infopäevade ja reklaamkanalite veelgi nähtavamaks muuta. Projekt võimaldab uute õppijate julgustamist läbi eelkursust, e-õppe kaasajastamist ja laiendamist ning õpetajate koolitusi.

Projekti tegevustesse kaasatakse ka õppijate tööandjad, töötukassa, Rajaleidja ning KOV-d, samuti erinevad haridusasutused.

Print Friendly, PDF & Email