Õpetajad häälestasid end algavaks kooliaastaks

KOOSOLEKUL: Raivo Peeters tänab kantsler Janar Holmi ettekande eest. MAANUS MASING

KOOSOLEKUL: Raivo Peeters tänab kantsler Janar Holmi ettekande eest.
MAANUS MASING

Algava õppeaasta puhul toimus Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas eile traditsiooniline Saare maakonna haridustöötajate avanõupidamine, kus pidas kõne ka haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Nõupidamisel tunnustati 47 õpetajat ja nelja direktorit tööjuubeli puhul. Neist suurima staažiga on Tornimäe lasteaia muusikaõpetaja Aili Juhkam, kel täitub õpetajana 50 aastat. Samuti tutvustati üheksat uut haridustöötajat, kes sellest õppeaastast maakonna koolides ja lasteaedades tööd alustavad.

Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ütles Saarte Häälele, et viimastel aastatel polegi kooliaasta avanõupidamised olnud mõeldud mitte niivõrd info jagamiseks, kui vanade olijate tunnustamiseks ja uute tutvustamiseks. Lisaks esinesid pedagoogidele politsei ja Rajaleidja (karjääri- ja õppenõustamisteenuseid pakkuv keskus) esindajad. Koosolemise lõpetas haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmi sõnavõtt.

“Eks see ole selline kokkusaamiseks ja häälestuse andmiseks mõeldud üritus,” iseloomustas Peeters nõupidamist. Kui põhiüritus lõppenud, said kokku ka ainekomisjonid, et seada plaane algavaks õppeaastaks.

Saaremaa juurtega Janar Holmi sõnul on algav õppeaasta selles mõttes eriline, et väga palju midagi ei muutu. “Tavaliselt on mingi rodu asju, et 1. septembrist muutub see, teine ja kolmas, aga praegu on teatav koolirahu selles mõttes,” nentis ta.

Koolirahu

Ühe muudatusena tutvustas Holm üleminekut viiele koolivaheajale. Samuti märkis ta, et 2018. aastaks luuakse võimalus, et gümnaasiumiharidust saaks omandada digitaalsete vahendite abil. See ei tähenda, et juba 2018. aastal kooli gümnaasiumiosas n-ö paberõpikud ära kaoksid, kuid liigutakse selle poole, et vajalik materjal oleks ka digitaalsel kujul täielikult olemas.

Saarte Häälele ütles Holm, et ministeerium on võtnud tugevamalt eesmärgiks ka õpetajaameti väärtustamise.

“Üks asi on palk, aga teine õpetajaameti kuvand,” selgitas ta. Seetõttu telliti ka uuring, mille tulemusel võib öelda, et inimesed, kes ei ole õpetajad, hindavad õpetajaid kõrgemalt kui nad ise. “See näitab, et ajalooline austus õpetaja vastu on meil geenides,” tõdes Holm ja lisas, et kui tulemus oleks olnud vastupidine, olnuks juba palju keerulisem edasi minna.

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ütles, et viiele koolivaheajale üleminekul on nii plusse kui ka miinuseid. Ta lisas siiski, et üleminek viiele vaheajale on põhimõtteliselt soovituslik, kuna direktori ettepanekul ja kooli hoolekogu nõusolekul võib omavalitsus kehtestada koolis ka teistsugused vaheajad. Aro leidis aga, et vähemalt ühe maakonna piires võiksid koolide vaheajad kattuda.

Vastasel juhul võivad tekkida olukorrad, kus ühe pere lastel on koolivaheajad erinevatel aegadel. Samuti võib see tekitada mõneti keerulise olukorra huvikoolidele, kus samuti lähtutakse koolivaheaegadest. Aro lisas, et näiteks SÜG-is ei ole seda teemat otseselt veel arutatud, aga kaldus samas arvama, et pigem minnakse Saaremaal muudatusega kaasa.

Õppeaasta käivitamine

Niisugust avanõupidamist peab Viljar Aro positiivseks traditsiooniks. “Eks ta on selline käivitamine. Nähakse uusi õpetajaid ja staažijuubilare. Vaatad, et inimene näeb noor välja, aga tegelikult on tal 35 aastat staaži juba,” lausus ta. Samuti on see tema sõnul väga hea võimalus ainekomisjonide kokkusaamiseks, kuna ollakse juba niikuinii Kuressaares koos.


Tööjuubelid ja uued inimesed

  • Aili Juhkam (50), Helje Raaper (45), Elna Õunpuu (45), Reet Saulin (45), Maret Aardam (40), Helle Saarlaid (40), Rita Liiv (40), Tiiu Lõhmus (35), Anja Nõgu (35), Mai Pääsk (35), Helve Kaasik (35), Ene Kööts (35), Taimi Kluge (35), Ljubov Paju (35), Inge Vahter (35), Toivo Lepp (35), Inna Krotman (35), Merike Kivilo (35), Tiina Tuulmägi (30), Liane Trei (30), Katrin Jõgi (30), Anne Kann (30), Lea Õispuu (30), Ave Anderson (30), Signe Bachmann (30), Tiiu Haavik (30), Diana Õun (30), Karin Pulk (30), Maren Asumets (30), Inga Engso (30), Katrin Kannik (30), Marika Varjas (30), Tõnu Soots (25), Janika Pannel (25), Jana Koel (25), Ülle Kuusk (25), Siiri Mereäär (25), Tiia Kütt (25), Tatjana Truuväärt-Grubeljas (25), Riina Eller (25), Janne Hints (25), Kerdi Gladkov (25), Kaidi Rannaäär (25), Kristi Aro (25), Riina Laanes (25), Eha Heinla (25), Velve Vipp (25), Neeme Rand (25), Helle Rüütel (10), Liia Raun (5), Andres Anton (5).
  • Janika Palits, Maaria-Liisa Murumaa, Aeliis Kurgmann, Maaria Tamm (Ida-Niidu lasteaed); Sirje Lulla (Lümanda PK); Ivo Mikson (Ruhnu kool); Kersti Lehtmaa (Valjala PK); Ave Kalmus (SÜG); Liise Kallas (Kihelkonna kool).

 

Print Friendly, PDF & Email