Orissaare lõpetas idaühinemise

Orissaare vallavolikogu hääletas eile Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste lõpetamise poolt, ehkki teise ettepanekuna pakuti välja läbirääkimiste peatamine ning miks mitte ka riigikohtusse minevate valdadega ühte paati hüppamine.

Häältega 6 : 4 lõpetamise poolt tehtud otsus tähendab siiski, et Leisi, Orissaare, Pöide, Laimjala ja Valjala plaan luua Ida-Saaremaa vald on esialgu päevakorrast maas.

Volikogu esimees Marili Niits alustas punkti arutelu mõttega, et üles on kutsutud ka läbirääkimiste lõpetamise asemel need lihtsalt peatada. Selline ettepanek olevat kostnud näiteks Leisi poolt. Selle põhjuseks on, et paljud vallad üle Eesti kavatsevad haldusreformi õiguspärasuse ümberlükkamiseks riigikohtusse minna. Juhul kui riigikohus leiaks, et haldusreform ei ole õiguspärane ja näiteks Ida-
Saaremaa valdade ühinemise suurima takistusena kerkinud 5000 elaniku nõue ei päde, saaks sama koha pealt edasi minna.

Niits ise oli lõpetamise poolt, kuna tema sõnul muudab riigikohtu otsus olukorda niigi. Volikogu esimees ütles, et seni toimunud läbirääkimiste ajal saadud teadmised ja kogemused ei kao kuskile ning on väärt pagas tulevikus. Peatamise poolt võttis sõna Maria Kaljuste, kes oli volinikele saatnud ka sellekohase kirja. Tema sõnul oleks lõpetamine ennatlik, kuna olukord pole lõpuni selge. Temaga sama meelt oli staažikas volinik Evi Männik. Teisalt oli nii mõnigi volikogu liige arvamusel, et suund tuleb võtta Saaremaa vallale.

Sõna võttis ka vallavanem Vello Runthal, kes leidis, et Leisi, Pöide ja Orissaare ei annaks õiget Ida-Saare valda välja. Sinna peaksid kuuluma ka Muhu ja Laimjala.

 

Print Friendly, PDF & Email