KATASTROOF KÄES? Pihtla metsseal tuvastati seakatk /täiendatud/ (15)

Sakla farmist mõne kilomeetri kauguselt leitud metssea korjuselt võetud proov osutus Saarte Hääle andmetel sigade Aafrika katku osas positiivseks.

Proov võeti 24. augustil Pihtla vallast Matsiranna külast leitud metssea laibalt. Samast piirkonnas rohkem surnud metssigu leitud ei ole. Korjuse olukorra kohta on analüüsi tulemustes märgitud “roiskunud”.

Saarte Jahimeeste Selts esitas täna veterinaar- ja toiduametile taotluse kordusproovi läbiviimiseks.

“Oleme selles olukorras juba olnud ja rohkem surnud sigu ei ole metsast leitud,” sõnas seltsi tegevjuht Ive Kuningas.

Täpselt aasta aega tagasi septembris leiti Pihtla vallast Kuusiku külast samuti metssiga, kellel kahtlustati Aafrika seakatku. Hispaania referentslaboris tehtud täiendaval analüüsil selgus, et korjusel taudi siiski ei olnud.

“Oleme teavitatud leiu piirkonda ümbritsevaid Kaali, Pihtla ja Valjala jahipiirkondade kasutajaid, et nad teavitaksid edaspidi kõigist kütitud metssigadest kohalikku vet-arsti, kes võtab vereproovid,” märkis Ive Kuningas VTA-le saadetud taotluses.

„Positiivne leid tähendab, et seakatk on nüüd ka Saaremaa metsa levinud. See omakorda toob kaasa järelevalvesüsteemi muutumise, kuna edaspidi uuritakse kõiki kütitud metssigu ning tehakse pidevat seiret taudistunud ala kodusigade hulgas,“ ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Sigade Aafrika katku nakatunud metssiga tähendab Kalda sõnul seda, et ka Saaremaal hakkavad kehtima piirangud vastavalt kehtestatavatele tsoonidele.

Pihtla jahiseltsi esimees Rain Metsmaker ütles Saarte Häälele, et lõpnud metssea leidis üks jahiseltsi kütt, kes läks kontrollima vihjet metsas levinud raipelõhna kohta. Metsmakeri sõnul võis roiskunud korjus olla ehk viis päeva vana.

Jahiseltsi juht lisas, et jahimehed kammivad kõnealust piirkonda läbi, kuid reede pärastlõunase seisuga teateid uutest lõpnud metssigadest ei olnud.

Sel aastal on Eestis sigade Aafrika katku diagnoositud 1044 metsseal, neist 440 on kütitud ja 604 on leitud lõpnuna (23. augusti seisuga).

Veterinaar- ja toiduamet tuletab meelde, et

• kõikidest surnult leitud metssigadest tuleb teavitada kohalikku veterinaarkeskust;

• kõik riskipiirkondades kütitud metssead peavad olema uuritud seakatu välistamiseks;

• positiivse uurimistulemuse korral tuleb metssearümp kohapeal matta või toimetada selleks ettenähtud konteinerisse ning kõik sellega kokkupuutunud pinnad ja materjalid puhastada ning desinfitseerida.

• Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

• Iga loomapidaja peab täitma kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

• Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Print Friendly, PDF & Email