Prügi vastuvõtt Kudjapel kallineb viiendiku (4)

Saaremaa Prügila OÜ nõukogu kinnitas uued jäätmete vastuvõtuhinnad Kudjape jäätmejaamas, mis on praegustega võrreldes 20 protsendi võrra kõrgemad.

Senised jäätmete vastuvõtuhinnad kehtivad Kudjape jäätmejaamas 1. jaanuarist 2011. “Vaatamata sellele, et jäätmete prügilasse ladestamisele rakendatav saastetasu on igal aastal tõusnud, ei ole Kudjape jäätmejaama vastuvõtutasusid viie aasta jooksul muudetud. Kui 2011. aastal oli saastetasu 14,38 eurot tonni kohta, siis alates 1. jaanuarist 2015 on see juba 29,84 eurot tonni kohta,” põhjendab ettevõte hinnakirja muutmist.

Segaolmejäätmete ning ehitus- ja lammutus-segaprahi vastuvõtuhind on alates 1. septembrist koos käibemaksuga senise 114,65 euro asemel 138 eurot tonn. Eelsorteerimata segaolmejäätmeid, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve või elektroonikat, võetakse vastu hinnaga 210 eurot tonn. Eelsorteeritud jäätmete vastuvõtuhinnad on madalamad.

Tasuta võetakse vastu paber- ja kartongpakendeid, metallpakendeid, paberit ja kartongi, musta metalli, plii- ja NI-Cd-akusid, patareisid ja väikeakusid, luminestsentslampe ja komplektseid elektroonikajäätmeid.

 

Print Friendly, PDF & Email