Ranitsatoetus 2016 Lääne-Saare vallas

Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2016 seisuga Lääne-Saare vald.

Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel (blankett saadaval laanesaare.ee koduleht üldinfo, blanketid) ja avaldus esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 5. septembriks.

Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult aadressil ervin.raudsik@laanesaare.ee.

Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi hiljemalt 10. septembriks, maksmise otsustab komisjon ja otsuse kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

Ranitsatoetuse suurus on 2016. aastal 160 eurot.

Info: sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik, tel 45 20 457; 51 988 173 või sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu, tel 45 20 456; 50 68 253.

Print Friendly, PDF & Email