Maaettevõtlusele jagatakse Saaremaal üle 500 000 euro

Saarte koostöökogu (SKK) avab LEADER-programmi meetme 1 taotlusvooru tänavu 12. septembril ja taotlusi oodatakse septembri lõpuni. Meetme 1 toetused on ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks ja ühistegevuseks.

SKK nõustaja Sulvi Munga sõnul on sügiseses voorus tähelepanu keskmes ettevõtlus maal. Ta märkis, et maaettevõtlus tänapäeva mõistes tähendab innovaatilisust, edumeelsust ja inimeste tahet teha koostööd. “Tegeledes maal ettevõtlusega, tuleb arvestada keskkonnaga, kus asutakse, milliseid võimalusi see pakub ning kasutada kõike olemasolevat optimeeritult,” nentis Munk.

Ettevõtlusmeede on SKK nõustaja sõnul üles ehitatud lähtuvalt soovist anda võimalus toetuse taotlemiseks kõikidele programmi tingimustele vastavatele maaettevõtluse valdkondadele. Põhiline suund on kohalike toodete senisest ulatuslikumale väärindamisele, kuna lisandväärtuse andmine võimaldab ettevõtjal küsida kõrgemat hinda ning loob seeläbi eeldused kohalike loodus- ja kultuuriressursside tulemuslikumaks kasutamiseks.

“Ootame ettevõtjaid ja ettevõtjate ühendusi arendama elu ja ettevõtlust maal läbi LEADER-i toetusmeetme,” kutsus Munk saarlasi üles taotlusvooru alguseks aegsasti valmistuma. Toetuste miinimum- ja maksimummäär on meetme 1 projektide puhul 2000–200 000 eurot. Ühtekokku läheb Saare maakonnas jagamisele 512 000 eurot. Toetust võib taotleda iga alustav ja tegutsev väikeettevõtja, sh FIE-d, MTÜ-d, SA-d.

Muu hulgas toetatakse terviklikku tootearendust uute toodete loomiseks, investeeringuid tootmisprotsessi ja taristusse, investeeringuid tegevuste mitmekesistamiseks. Ühistegevust toetatakse eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste pääs laiematele turgudele, sh toetatakse lühikese tarneahela arendamiseks vajalikke tegevusi ja investeeringuid, mittemateriaalseid investeeringuid ning kutsealast õpet ja oskuste omandamist.

Taotlusi võetakse vastu 26. septembrini.

Print Friendly, PDF & Email