Tammiavade maksumuse määramine nõuab lisateavet (1)

120 AASTAT TAMMI: väinatammi juubeli puhul kogunesid 27. juulil kontserdile kümned inimesed. Paadis laulab Ivo Linna.  IRINA MÄGI

120 AASTAT TAMMI: väinatammi juubeli puhul kogunesid 27. juulil kontserdile kümned inimesed. Paadis laulab Ivo Linna.
IRINA MÄGI

Juuli keskel saatis keskkonnaministeerium maanteeametile kirja, milles paluti täpsustada Väikese väina tammi sildade rajamise võimalikku maksumust. Maanteeameti vastuses on aga öeldud, et olemasoleva teabe alusel on maksumust raske määrata, ja palutakse täpsustada, milliseid sildu on konkreetselt kavas rajada.

Juulis keskkonnaministeeriumi poolt maanteeametile läkitatud kirjas on öeldud, et esialgsete kavade kohaselt on plaan ehitada Väikese väina tammile kaks kuni 40-meetrise avaga silda. Põhjenduseks on toodud, et selliste tammiavade rajamine võimaldaks märkimisväärselt parandada kalamajanduslikku olukorda Väikeses väinas ja soodustaks piirkonna regionaalset arengut.

Oma vastuskirjas tõdeb maanteeamet aga, et praegu on sildade hinnangulist maksumust väga keeruline öelda, kuna pole veel selge, millised sillad on kavas Väikese väina tammile rajada. Küsimus on, kas sillad on vajalikud vaid veevahetuseks või on soov tagada ka laevatatavus ehk väikepaatide ohutu läbipääs sildade alt.

Kui tahetakse tagada ka laevatatavus, nõuab see kõrgemate sildade rajamist, mis omakorda eeldab tammi pinna olulist tõstmist, on maanteeameti vastuses öeldud. Sildade kõrguse tõstmisega lisatakse tammile aga täiendav koormus, millele praegune tammikonstruktsioon ei pruugi vastu pidada. See omakorda tähendab, et kui tulevikus on soov tagada ka väikepaatide läbipääs tammiavadest, võib nende rajamise maksumus mitmeid kordi tõusta.

Seepärast palub maanteeamet keskkonnaministeeriumilt täiendavat teavet. Maanteeamet on seisukohal, et tõepärase hinnangu Väikese väina tammi sildade maksumusele saab kujundada vaid juhul, kui keskkonnaministeerium määratleb lähteülesande täpsemalt ja tellib kavandatavate tööde tervikprojekti.

 

Print Friendly, PDF & Email