Noored kotkad karastusid esmakordselt merelaagris

RÄSITUD ÄÄSTEPARVEL: Saare Viking-salga noorkotkad tegutsemas “tormisel merel”.  RAIVO PAASMAA

RÄSITUD ÄÄSTEPARVEL: Saare Viking-salga noorkotkad tegutsemas “tormisel merel”.
RAIVO PAASMA

Samaaegselt Kuressaare merepäevadega toimus Saaremaal vabariiklik noorte kotkaste merelaager, kus osalesid lisaks saare poistele ka noormehed teistest malevatest.

Taoline merelaager noortele viidi Kaitseliidus läbi esmakordselt. Seetõttu oli ka sümboolne selle toimumise aeg ja koht. Enamik noortest tunnistas et paljud olukorrad, milles tuli end proovile panna, olid neile esmakordsed – seega saadi uusi kogemusi, mis suunas end edasi arendada.

Tänu sellele avastasid paljud poisid enda jaoks köitva purjetamise, millega plaanitakse tulevikus kindlasti põhjalikumalt tegeleda. “Tormisel merel” imiteeritud “räsitud päästeparvel” tegutsemine oli olukord, millesse päris elus meist keegi kindlasti sattuda ei sooviks. Seega oli hea seda kogeda ja tõdeda, et isegi sellises olukorras ei olnud lihtne “ellujäämist” tagada.

Kuna kõikides punktides oli tegevus üles ehitatud “tormisel merel” tegutsemise legendi põhjal, siis tuli osalejatel kolme päeva jooksul pidevalt olla jahedas vees, mille kohta paljud lõpetuseks tõdesid, et selle suve “veenorm” olevat kuhjaga täis…

Lisaks eelpool loetletud tegevustele pidid poisid õppima allveeorienteerumise aabitsatõdesid, mis nende üllatuseks ei olnud sugugi nii lihtne kui metsas orienteerumine. Tehti ka läbi “uppuvalt laevalt” lahkumise protseduur ja õpiti vees käitumist.

Üks enim elevust tekitanud ülesandeid oli ümberpöördunud päästepaadi pööramine ujuvasendisse, mis vajas oskusliku meeskonnatööd.

Kõigi nende tegevuste õnnestumiseks panid õla alla purjetamises Kuressaare jahtklubi, veest päästel Saaremaa merepääste selts ning Kuressaare jahisadam ja Roomassaare sadam. Tänusõnad ka miinijahtija Admiral Cowan meeskonnale, kes suutsid nii mõnegi poisi tulevikuplaanid täpsemaks muuta.


Asjalikud noorkotkad!

Kuresaare linna vappi kandev miinijahtija Admiral Cowan külastas sõpruslinna üheksandat korda.

“Noorkotkad olid väga asjalikud ja hästi motiveeritud. Koostöö sujus ja noored said neile antud ülesannetega suurepäraselt hakkama,” ütles miinijahtija Admiral Cowan komandöri abi vanemleitnant Janno Lauri, kelle sõnul võiks noorkotkaste tegevust toetada edaspidigi.

Laeva ja linna vahel sõlmitud koostöölepingu eesmärk on muu hulgas teineteise tegevuse tutvustamine ja populariseerimine, ühiste kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ning Eesti mereväe traditsioonide säilitamine ja süvendamine.

Raivo Paasma, NK noorteinstruktor

 

Print Friendly, PDF & Email