Juulikuus töötus aasta madalaim

Juuli alguses alanud töövõime hindamine tõi kogu Eestis kaasa kaasa vähenenud töövõimega inimeste varasemast mõnevõrra aktiivsema pöördumise töötukassasse. Samas oli Saaremaal juulis töötuse määr tänavuse aasta madalaimal tasemel.

Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles Saarte Häälele saadetud e-kirjas, et juuli lõpu seisuga oli Saare maakonnas töötuna registreeritud 77 vähenenud töövõimega inimest, mis on ligi 17% maakonnas registreeritud töötute koguarvust.

Kokku oli Saare maakonnas juuli lõpu seisuga 451 töötut, neist 164 elas Kuressaare linnas. 2016. aastal on see madalaim näitaja.

“Kui Eestis tervikuna registreeritud töötute arv juulis vähenes ja vähenenud töövõimega töötute arv ligi 2 protsendi võrra suurenes, siis Saaremaal on olukord mõnevõrra teine,” ütles Reimaa-Lepik. “Nimelt langes Saaremaal nii registreeritud töötute üldarv kui ka vähenenud töövõimega töötute arv, langus oli vastavalt 6,8 ja 6,1 protsenti.”

Töötukassa alustas 1. juulil pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist ja neile töövõimetoetuse maksmist ning vähenenud töövõimega töötajate eest sotsiaalmaksu tasumist. Töövõime hindamise taotlusi esitati Saare maakonnas juulis 13.

 

 

Print Friendly, PDF & Email