Leisi volikogul uus vana juht (5)

TAGANEDA POLE ENAM KUSKILE: Uuel volikogu esimehel Andrus Kandimaal surub kätt Inga Põlluäär, plaksutab Ants Tiks. MAANUS MASING

TAGANEDA POLE ENAM KUSKILE: Uuel volikogu esimehel Andrus Kandimaal surub kätt Inga Põlluäär, plaksutab Ants Tiks.
MAANUS MASING

Leisi vallavolikogu valis eilsel istungil uueks esimeheks Andrus Kandimaa, kes pidas seda ametit ka käesoleva valimisperioodi alguses enne ajutist eemalolekut volikogust.

“Kui sõjaajal öeldi punaarmeele, et taganeda pole kuhugi , sest seljataga on Moskva, siis meil pole ka kusagile taganeda, sest meie taga on Leisi vald, kes ootab, et volikogu esimees saaks paika,” ütles istungit juhatanud volikogu vanim liige Väino Vaha.

Hääletamisel toetas volikogu aseesimehe Aile Nau poolt ülesseatud Kandimaa kandidatuuri seitse volikogu liiget, Aina Tomsoni esitatud Tõnu Erini poolt oli kuus volinikku.

Leisi volikogu tegi esimese katse uut esimeest valida juuli lõpus, kuid siis ei saanud kumbki esitatud kandidaadist vajalikku seitset häält kokku. Nimelt pidas volikogu siis istungit 11 liikmega, kuna kaks volinikku esitas avalduse peatada oma volitused ja neile ei olnud asendusliikmeid veel nimetatud.

Leisi volikogu eelmine juht Tiina Olesk astus juulis esimehe kohalt tagasi ja lahkus ka volikogust.

Andrus Kandimaa ütles enne hääletust, et praegune valimisperiood on läinud väga halvasti, sest rohkem on tegeldud nägelemisega, kui tehtud tööd. Samas lisas ta, et väikesi naginaid ei maksa karta, sest need võimaldavad asju mõnikord selgemaks rääkida.

Praegu on Kandimaa sõnul aga oluline, et volikogu liikmed teeksid oma peas väikese restardi ja meenutaksid, kelle huvides on nad volikokku tulnud. “Selleks ei ole muud tarvis kui otsida välja oma valimiseelsed lubadused ja mõelda, kuidas see järelejäänud aasta võimalikult tegusalt ära toimetada,” lausus Kandimaa. Kuigi kõiki lubadusi ei ole enam võimalik täita, leidub siiski päris palju asju, mida saab veel ära teha, lisas ta.

Viidates möödunud aastal Leisi koolijuhi lahkumisega volikogus tekkinud vastuoludele, mille tagajärjel Andrus Kandimaa volikogu esimehe ameti vahepeal maha pani ja volikogust ajutiselt lahkus,  päris volikogu liige Aina Tomson, kas raskuste ilmnemisel võib Kandmaa volikogu uuesti maha jätta. Kandimaa kinnitas, et enam ta kusagile joosta ei kavatse. “Kindlasti on oluline ka aus ja mõistlik suhtlemine vallavalitsusega ja siis peaksid asjad arenema,” sõnas ta. Samuti on ta oma sõnul valmis koostööks vallavanem Ludvik Mõtlepaga, kellega koostöö ta vahepeal emotsionaalselt üle pea kasvanud vastuseisus välistas.

Vastuseks Väino Vaha küsimusele märkis Kandimaa, et suhtlemisel meediaga tuleb olla konservatiivsem. “Ei ole vaja siin meie oma laua taga räägitut suure hurraaga kohe meediasse välja käia,” ütles ta. Kandimaa sõnul oleks mõistlik, kui infot jagaksid vallavanem ja volikogu esimees ning info oleks üheselt arusaadav ja vasturääkivusteta.

Samuti volikogu esimeheks kandideerinud Tõnu Erin avaldas hääletusele eelnenud sõnavõtus lootust, et volikogu kuulaks edaspidi rohkem ka komisjonide arvamust, sest komisjonides on ikkagi asjatundjad.

Samuti pidas ta vajalikuks luua võimalused eelnõude postitamiseks pilveserverisse, et volikogu liikmetel oleks võimalus end teemadega võimalikult vara ja põhjalikult kurssi viia.

Tulevikus võiks Erini sõnul olla ka nii, et volikogu iga istungi lõpus teatab vallavalitsus volikogu liikmetele järgmise istungi eelnõud, et teemad ei tuleks üllatusena või uudisena.

Print Friendly, PDF & Email