Orissaare lõi ukse kinni (19)

MÄNG LÄBI: Mai alguses ühise laua taha tulnud viiest vallast on kolm tänaseks läbirääkimistest loobunud ja muutnud nii Ida-Saare valla loomise mõttetuks. MAANUS MASING

MÄNG LÄBI: Mai alguses ühise laua taha tulnud viiest vallast on kolm tänaseks läbirääkimistest loobunud ja muutnud nii Ida-Saare valla loomise mõttetuks.
MAANUS MASING

Neljapäeval haldusreformi temaatikat arutanud Orissaare vallavolikogu leppis kokku, et järgmise istungi päevakorda võetakse punkt Ida-Saare ühinemisläbirääkimistelt lahkumise kohta.

Volinikud võtsid Ida-Saare teema ette seetõttu, et kolme valla läbirääkimistel osalejate seisukohad olid läinud n-ö pooleks: kaks esindajat pooldas kõneluste jätkamist, kaks aga nende lõpetamist. “Leidsime, et olukorras, kus läbirääkijad on erinevatel arvamustel, oleks vaja teada volikogu liikmete seisukohta,” selgitas Orissaare volikogu esimees Marili Niits.

Niits rõhutas, et Leisi, Orissaare ja Pöide läbirääkimised on olnud vabatahtlikud. “Valitsuse seisukoha järgi algab omavalitsuse võimekus 11 000 elanikust, samas on omavalitsuse miinimumsuuruseks pandud 5000 elanikku ehk poole vähem. Sellises olukorras on arusaamatu, kuidas mõnisada inimest alla 5000 on nii haldussuutmatu, et sellist valda ei lubata teha,” rääkis ta.

Niits tõdes, et on isiklikult olnud Ida-Saaremaa pooldaja, aga praegu kujunenud olukorras ei julge ta orissaarlastele öelda, et Ida-Saaremaa on parem.

“Meil on kogu aeg olnud volinikke, kes pooldavad Suur-Saaremaad, neljapäevasel istungil lisandus veel neid, kes tunnistasid, et nad sooviksid küll Ida-Saaremaad, kuid hinnates olukorda, ei näe nad edasistel läbirääkimistel paraku enam mõtet,” sõnas Niits. Hääletamisel selgus, et üheksast istungil osalenud volinikust oli kokkuvõttes vaid üks seda meelt, et läbirääkimisi peaks jätkama.

“Läbikäidud tee on andnud väga palju kogemusi, me oleme üksteist paremini tundma õppinud. Teistpidi teame, et oleme kaalunud kõiki variante, aga paraku ei vasta me seadusele ja tuleb vaadata suure Saaremaa poole,” nentis Niits. Pöide volikogu esimees Marina Treima ütles Saarte Häälele, et kui Orissaare vallavolikogu otsustab edasistest läbirääkimistest loobuda, ei ole Ida-Saaremaa valda võimalik teha. Pikemalt lubas ta teemat kommenteerida pärast Orissaare volikogu ametlikku otsust.

Leisi volikogu liige Tõnu Erin tunnistas, et Orissaare otsus oli ootamatu, kuid see ei tähenda, et kogu protsess tuleks kohe prügikasti heita. “Lootus sureb alati pärast meid ja väidetavalt kaks nädalat pärast meid,” sõnas ta. Tuleva nädala esmaspäevaks planeeritud järjekordne Ida-Saare läbirääkijate kohtumine on siiski tühistatud.

Kuressaare linnapea ja Saaremaa ühendvalla eestkõneleja Madis Kallas ütles Orissaare volikogu meelemuutust kommenteerides, et ühiselt saab kogu Saaremaa jaoks rohkem ära teha ära kui kahe, kolme või veel rohkema omavalitsuse puhul eraldi. “Saan seda öelda ennekõike saarlasena, aga tuginen ka oma kogemustele kohalike omavalitsuste liidu juhi kohustes,” märkis ta.

Kallas kinnitas, et austab kõigi Saaremaa omavalitsuste kodanike ja volikogude seisukohti, kuid ei teinud samas saladust, et Orissaare volikogu võimalik otsus jätkata vaid suure Saaremaa kõnelustel lihtsustab jällegi kõnelusi mõnevõrra.

“Täna võib juba kindlalt ka väita, et need viie valla kõnelused on andnud palju juurde võimalikule suurele ühinemisele ja ilma Ida-Saaremaa kõnelusteta ei oleks me kindlasti pruukinud teatud nüansse sellisel kujul märgata,” lisas ta.

Kallas tõdes, et lepingu projekt, mis nõuab paarikümne inimese kooskõlastust, ei saa sündida kergelt. “Need kaks ja pool aastat kõnelusi on võimaldanud arutada läbi kõik punktid ja leida kogu Saaremaale võimalikult hea omavalitsuse mudel.

See on olnud suur kompromisside otsimise protsess ja loodetavasti suudame seda näidata lõppfaasini välja. Kõik peavad paratamatult andma sammu võrra järele, et üheskoos liikuda paar sammu edasi ning kõike seda Saaremaa kui terviku nimel,” nentis ta.

Print Friendly, PDF & Email