VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse juulikuu istungid

11. juuli

 • Kinnitati teede ja tänavate katastriüksuste moodustamine kaardimaterjali alusel (Antsu-Paavli
 • tee, Ariste tee, Dolomiidi tee, Kadaka tänav, Kavandi–Rannamaantee tee, Kopli–Uue–Ristori
 • tee, Kuivastu põik, Laanevälja tee, Laasusoo tee, Liivaküla tee, Liiva–Mehama tee,
 • Muuseumi tee, Mõisa tee, Nurga–Liivavälja tee, Nurga tänav, Paadikoja tee, Puhasti tee,
 • Suur-Rahula–Liiva tee, Suurfarmi tee, Tankla tänav, Tumala–Liiva tee, Võidu põik, Väike-
 • Pahila tee).
 • Tunnistati nurjunuks vallavara võõrandamine (Sadama 4).
 • Tühistati osaliselt vallavanema puhkus.
 • Kinnitati avaliku ürituse luba.

21. juuli

 • Katastriüksuse moodustamine plaanimaterjali alusel ja nõusoleku andmine maa
 • ostueesõigusega erastamiseks – Ööriku küla, Tamme
 • Maa riigi omandisse jätmine – Mäeküla, Maasimetsa
 • Katastriüksuse koha-aadressi muutmine – Liigalaskma küla, Kadaka
 • Katastriüksuse jagamine – Mäeküla, Tiigi
 • Katastriüksuse jagamine – Maasi küla, Rehepapi
 • Hoonestusõiguse seadmine – Saikla küla, Kombainikuuri
 • Hoonestusõiguse seadmine – Saikla küla, Garaaži
 • Kinnitati avaliku ürituse luba – Illiku päevad.
 • Kinnitati avaliku ürituse luba – “Väikese väina dessant 1944”.
Print Friendly, PDF & Email