Segaolmejäätmete konteinerite soetamise toetus Lümanda piirkonna elanikele

Lääne-Saare vallavalitsus otsustas oma 21.06.2016 korraldusega nr 284 toetada Lümanda piirkonnas alaliselt elavate elanikke segaolmejäätmete konteineri soetamisel seoses septembrist 2016 algava korraldatud jäätmeveoga.

Toetatakse ühepereelamu ja kortermaja teenindamiseks mõeldud segaolmejäätmete konteineri soetamist ning kahe ja enama majapidamise teenindamiseks mõeldud ühiskonteineri soetamist.

Toetuse saamise tingimus on muu hulgas nõue, et taotleja omab kirjalikku jäätmeveolepingut korraldatud jäätmeveo raames leitava ettevõttega, taotleja alaline elukoht on Lümanda piirkond ning konteiner on soetatud alates 1.08.2016.

Täpsem ja põhjalikum info toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta Lääne-Saare valla kodulehelt või tel 45 20 468.

Lääne-Saare vallavalitsus

 

Print Friendly, PDF & Email