Ranitsatoetus 2016 Lääne-Saare vallas

Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2016 seisuga Lääne-Saare vald.

Toetust saab taotleda vormikohase avalduse alusel (blankett saadaval kodulehel laanesaare.ee üldinfo, blanketid) ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 5. septembriks. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult aadressil ervin.raudsik@laanesaare.ee.

Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi hiljemalt 10. septembriks ja maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused tagastatakse koos selgitusega taotluses märgitud aadressil.

Ranitsatoetuse suurus 2016. aastal on 160 eurot.

Info: sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik, tel 45 20 457; 51 988 173 või sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu, tel 45 20 456; 50 68 253.

Print Friendly, PDF & Email