Ohtlike jäätmete tasuta kogumisring Lääne-Saare ja Pihtla vallas

Peatselt toimub Lääne-Saare vallas taas ohtlike jäätmete kogumisring, mille raames saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.

Võrreldes eelmise korraga tuleb kodanikel nüüd end kohapeal registreerida, mis tähendab, et äraantavaid ohtlikke jäätmeid ei ole lubatud kogumisringi punkti eelnevalt ära tuua.
Kogumisring toimub nüüd ka Kudjapel Mereranna 6 kortermajade prügikonteinerite juures, muus osas jäävad kogumisringi peatuspunktid samaks.
Täpsem info avaldatakse ajalehtedes Meie Maa ja Saarte Hääl ning Kadi raadios. Jälgige kuulutusi.

Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist

Print Friendly, PDF & Email