Kas oled oma lemmiku juba kiibistanud?

Lääne-Saare vallavalitsus tuletab meelde, et tulenevalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjast Lääne-Saare vallas” § 2 lõikest 4 peavad kassid ja koerad olema märgistatud mikrokiibiga ja vastav info kantud lemmikloomaregistrisse hiljemalt 1.09.2016.

Lääne-Saare vallavalitsuse järelevalveametnik alustab septembrikuust järelevalvet käesoleva kohustuse täitmise üle ning neid loomapidajaid, kes ei ole antud kohustust selleks ajaks täitnud, karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut ehk kuni 800 euroga (1 trahviühik on 4 eurot).

Nimetatud eeskirjaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas ja Lääne-Saare vallavalitsuse kodulehel www.laanesaare.ee. Küsimuste korral helistada tel 45 20 479 või 51 28 987.

Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist

Print Friendly, PDF & Email